Hitta grundsärskola

Grundsärskolan är uppbyggd efter elevernas behov och förutsättningar. Undervisningen kan organiseras på olika sätt: i grundsärskoleklass eller genom att barnet integreras i en grundskoleklass och får sin grundsärskoleundervisning där.

Om ditt barn går i grundskoleklass tillsammans med grundskolans elever så söker du kontaktuppgifter under grundskolor.

Om ditt barn går i grundsärskoleklass finner du skolenheterna på den här sidan.

Kärralundsskolan 1-9 grundsärskola

På Kärralundsskolans grundsärskola följer vi träningsskolans kursplan och vi vänder oss till elever i årskurs 1 till 9. Utanför undervisningstid har vi fritidshemsverksamhet. Kärralundsskolan har nära till Delsjöns stora naturområde där eleverna får spendera mycket tid.

Telefon
031-365 69 41
Besöksadress
Birkagatan 61
Postadress
Box 1015
405 21 Göteborg
Kontakt
Expeditionen
Om grundsärskola i Göteborgs Stad
Grundsärskolan är en egen skolform för barn och unga med vissa funktionsnedsättningar. Målen anpassas efter elevernas egna förutsättningar, men ska så långt som möjligt motsvara de som ges i grundskolan och gymnasiet. Undervisningen bedrivs oftast i nära anslutning till grundskolan och gymnasieskolan, ibland i samma klasser.

Har du synpunkter eller frågor om grundsärskolan, kan du kontakta grundskoleförvaltningen.