Hitta grundsärskola

Grundsärskolan är uppbyggd efter elevernas behov och förutsättningar. Undervisningen kan organiseras på olika sätt: i grundsärskoleklass eller genom att barnet integreras i en grundskoleklass och får sin grundsärskoleundervisning där.

Om ditt barn går i grundskoleklass tillsammans med grundskolans elever så söker du kontaktuppgifter under grundskolor.

Om ditt barn går i grundsärskoleklass finner du skolenheterna på den här sidan.

Kärraskolan 1-9 grundsärskola

Kärraskolans grundsärskola Foto: Ulrika Gustafsson

Kärraskolan är en f-9 skola med en grundsärskola. För att skapa en god lärandemiljö har vi fokus på kunskap, trygghet och ett lustfyllt lärande. Vi ser till elevernas Individuella behov. Alla elever ska få möjlighet att utvecklas efter sina förmågor och förutsättningar.


Elever i grundsärskolan erbjuds fritidshem på Tranan eller Påfågeln

Telefon
031-366 96 59 , 031-366 96 48
Besöksadress
Kärra Kapellväg 6
Postadress
Box 1015
405 21 Göteborg
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Om grundsärskola i Göteborgs Stad
Grundsärskolan är en egen skolform för barn och unga med vissa funktionsnedsättningar. Målen anpassas efter elevernas egna förutsättningar, men ska så långt som möjligt motsvara de som ges i grundskolan och gymnasiet. Undervisningen bedrivs oftast i nära anslutning till grundskolan och gymnasieskolan, ibland i samma klasser.

Har du synpunkter eller frågor om grundsärskolan, kan du kontakta grundskoleförvaltningen.