Hitta grundsärskola

Grundsärskolan är uppbyggd efter elevernas behov och förutsättningar. Undervisningen kan organiseras på olika sätt: i grundsärskoleklass eller genom att barnet integreras i en grundskoleklass och får sin grundsärskoleundervisning där.

Om ditt barn går i grundskoleklass tillsammans med grundskolans elever så söker du kontaktuppgifter under grundskolor.

Om ditt barn går i grundsärskoleklass finner du skolenheterna på den här sidan.

Bergsgårdsskolan 1-9 grundsärskola

Bergsgårdsskolans grundsärskola har elever från årskurs 1 - 9. Skolan ligger nära Hjällbo centrum. I närheten till skolan finns fina naturområden. På skolan finns fyra grundsärskoleklasser med elever som läser ämnen eller ämnesområden.

I alla klasser arbetar vi med tydliggörande pedagogik. Alla våra elever har behov av struktur, tydlighet och goda förberedelse så verksamheten utformas därefter.

Fax
031-365 28 25
Besöksadress
Skolspåret 75
Postadress
Box 1015
405 21 Göteborg
Om grundsärskola i Göteborgs Stad
Grundsärskolan är en egen skolform för barn och unga med vissa funktionsnedsättningar. Målen anpassas efter elevernas egna förutsättningar, men ska så långt som möjligt motsvara de som ges i grundskolan och gymnasiet. Undervisningen bedrivs oftast i nära anslutning till grundskolan och gymnasieskolan, ibland i samma klasser.

Har du synpunkter eller frågor om grundsärskolan, kan du kontakta grundskoleförvaltningen.