Hitta grundsärskola

Grundsärskolan är uppbyggd efter elevernas behov och förutsättningar. Undervisningen kan organiseras på olika sätt: i grundsärskoleklass eller genom att barnet integreras i en grundskoleklass och får sin grundsärskoleundervisning där.

Om ditt barn går i grundskoleklass tillsammans med grundskolans elever så söker du kontaktuppgifter under grundskolor.

Om ditt barn går i grundsärskoleklass finner du skolenheterna på den här sidan.

Kvibergsnässkolan 1-9 grundsärskola

Foto: Per-Arne Johannesson

Kvibergsnässkolan är en av tre regionala skolor i Göteborg för elever med autism. Personalen består av förskole- och grundskolelärare, elevassistenter och lärare i fritidshem med mycket erfarenhet och vidareutbildning inom autism. Eleverna har individanpassad undervisning med tydliggörande kommunikation och pedagogik.

Telefon
031-366 57 58 , 070-301 04 45
Besöksadress
Luftvärnsvägen 25
Postadress
Box 1015
405 21 Göteborg
Kontakt
Per-Arne Johannesson
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Om grundsärskola i Göteborgs Stad
Grundsärskolan är en egen skolform för barn och unga med vissa funktionsnedsättningar. Målen anpassas efter elevernas egna förutsättningar, men ska så långt som möjligt motsvara de som ges i grundskolan och gymnasiet. Undervisningen bedrivs oftast i nära anslutning till grundskolan och gymnasieskolan, ibland i samma klasser.

Har du synpunkter eller frågor om grundsärskolan, kan du kontakta grundskoleförvaltningen.