Hitta grundsärskola

Grundsärskolan är uppbyggd efter elevernas behov och förutsättningar. Undervisningen kan organiseras på olika sätt: i grundsärskoleklass eller genom att barnet integreras i en grundskoleklass och får sin grundsärskoleundervisning där.

Om ditt barn går i grundskoleklass tillsammans med grundskolans elever så söker du kontaktuppgifter under grundskolor.

Om ditt barn går i grundsärskoleklass finner du skolenheterna på den här sidan.

Hinnebäckskolan 1-9 grundsärskola

Hinnebäcksskolan. Bild: Carin Bjarnesund.

Hinnebäcksskolan ligger i Tuve med närhet till vackra naturområden och Kättilsröds 4H-gård. I vårt arbete lägger vi stor vikt vid kommunikation. Hinnebäckskolan är byggd för elever med flera funktionsvariationer. Lokalerna är anpassade för de olika behov eleverna har. Alla rum har lyftsystem för att underlätta förflyttningar. Hinnebäcksskolan finns för de elever som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål på grund av intellektuell funktionsnedsättning.

Telefon
031-366 81 91
Besöksadress
Grinnekullegatan 252
Postadress
Box 1015
405 21 Göteborg
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation
Om grundsärskola i Göteborgs Stad
Grundsärskolan är en egen skolform för barn och unga med vissa funktionsnedsättningar. Målen anpassas efter elevernas egna förutsättningar, men ska så långt som möjligt motsvara de som ges i grundskolan och gymnasiet. Undervisningen bedrivs oftast i nära anslutning till grundskolan och gymnasieskolan, ibland i samma klasser.

Har du synpunkter eller frågor om grundsärskolan, kan du kontakta grundskoleförvaltningen.