Hitta grundsärskola

Grundsärskolan är uppbyggd efter elevernas behov och förutsättningar. Undervisningen kan organiseras på olika sätt: i grundsärskoleklass eller genom att barnet integreras i en grundskoleklass och får sin grundsärskoleundervisning där.

Om ditt barn går i grundskoleklass tillsammans med grundskolans elever så söker du kontaktuppgifter under grundskolor.

Om ditt barn går i grundsärskoleklass finner du skolenheterna på den här sidan.

Bergsgårdsskolan 1-6 grundsärskola

Bergsgårdsskolans grundsärskola har elever från årskurs 1 - 6. Skolan ligger nära Hjällbo centrum. I närheten till skolan finns fina...

Bild på Bergsjöskolan

Bergsjöskolan 1-9 grundsärskola

På Bergsjöskolans grundsärskola kan man som elev läsa från årskurs 1-9, med möjlighet att söka till ett tionde gymnasieförberedande skolår....

Bjurslättsskolan 1-9 grundsärskola

Vi är en grundskola med cirka 550 elever som ligger i hjärtat av Lundby, nära Wieselgrensplatsen. Här arbetar förskoleklass, fritidshem,...

Frejaskolan 1-9 grundsärskola

Frejaskolan är en grundskola (årskurs F-3, 4-6, 7-9) och grundsärskola (årskurs 1-9) med tillhörande fritidshem. 2018 stod skolbyggnaden...

Frölundaskolan 1-9 grundsärskola

Frölundaskolan är en mångkulturell grundskola med cirka 560 elever från förskoleklass till och med årskurs nio, där även en grundsärskola...

Frölundaskolan Bräcke 1-9 grundsärskola

Frölundaskolan Bräcke är en grund- och grundsärskola årskurs 1-9 som erbjuder utbildning och undervisning som anpassas till varje elevs...

Bild på Gamlestadsskolan

Gamlestadsskolan 1-9 grundsärskola

Grundsärskolan är en integrerad del av Gamlestadsskolans verksamhet. På Gamlestadsskolan kan eleven vara individintegrerad eller gå i klass....

Bild på Gårdstensskolan

Gårdstensskolan 4-9 grundsärskola

Gårdstensskolan har cirka 450 elever från årskurs 4 upp till årskurs 9, särskola och tränings-särskola. Skolan inriktar sig på att arbeta...

Bild på Hammarkullsskolan

Hammarkullsskolan 1-6 grundsärskola

Varje barn har rätt att utvecklas, känna trygghet och erfara den glädje som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. På...

Hinnebäckskolan 1-9 grundsärskola

Hinnebäcksskolan ligger i Tuve med närhet till vackra naturområden och Kättilsröds 4H-gård. I vårt arbete lägger vi stor vikt vid...

Läsö

Hovåsskolan Läsö 1-9 grundsärskola

På Hovåsskolan går ca 730 elever från förskoleklass till årskurs 9. Här finns också ett fritidshem med fyra avdelningar, samt grundsärskolan...

Entrén på Högsbogårdsskolan

Högsbogårdsskolan 1-9 grundsärskola

Högsbogårdsskolan är en grundsärskola för elever på tidig utvecklingsnivå med rörelsehinder och i behov av alternativ kompletterande...

Kannebäcksskolan 1-9 grundsärskola

Kannebäcksskolan är en grundsärskola där eleverna läser ämnen och/eller ämnesområden. Vi är en tvåspråkig skola med teckenspråk och...

Kungsladugårdsskolan

Kungsladugårdsskolan 1-6 grundsärskola

På Kungsladugårdsskolan finns grundsärskola från årskurs 1 till 6. Eleverna är uppdelade i fyra grupper. I grundsärskolan på anpassas...

Bild på skolan

Kvibergsnässkolan 1-9 grundsärskola

Kvibergsnässkolan är en av tre regionala skolor i Göteborg för elever med autism. Personalen består av förskole- och grundskolelärare,...

Kärralundsskolan 1-9 grundsärskola

Kärralundsskolan 1-9 grundsärskola har nära till Delsjöns stora naturområde och stadens kulturutbud. Skolan är anpassad för elever med flera...

Kärraskolan 1-9 grundsärskola

Kärraskolan är en f-9 skola med en grundsärskola. För att skapa en god lärandemiljö har vi fokus på kunskap, trygghet och ett lustfyllt...

Lundenskolan 1-9 grundsärskola.

Grundsärskolans klasser i Lundenskolan har nära till ett stort kulturutbud i Göteborgs centrum och till Delsjöns naturområde med badsjöar,...

Lärjeskolan 7-9

Hjärta Hjärna Hjällbo - välkommen till Lärjeskolans grundsär! Lärjeskolans grundsärskola är en nybyggd skolan nära Hjällbo. Vi välkomnar...