Fritidshem

Elever som går i förskoleklass, grundskola och grundsärskola kan få plats på fritidshem. Här kan de vara före och efter skolan. För barn upp till 12 år finns även möjlighet att vara i familjedaghem.

Elever som går i förskoleklass, grundskola och grundsärskola kan få plats i fritidshem. Här kan de vara före och efter skolan. För barn upp till 12 år finns även möjlighet att vara i familjedaghem.

Fritidshem är ofta samordnat med skolan när det gäller personal och lokaler. Ditt barn ska vara inskriven för att få ta del av verksamheten.

Plats i fritidshem erbjuds i första hand till barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Du kan också söka plats om ditt barn på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling.

När ditt barn har plats i fritidshem betalar du avgift utifrån vad ditt hushåll har för inkomst. Den högsta avgiften är 986 kronor per månad.

Här hittar du blankett och information om hur du gör om du vill avsluta ditt barns placering i fritidshemmet eller ändra schemat.

Från och med höstterminen det år då eleven fyller tio år kan kommunen istället för fritidshem erbjuda öppen fritidsverksamhet.