Svara på platserbjudande

Viktigt att svara

När du har fått ett erbjudande om en plats för ditt barn, måste du svara på det.

Du ska lämna in en familje- och inkomstredovisning där det framgår vilken sysselsättning du har då barnet blir placerat. Du ska skicka in intyg från individ- och familjeomsorg om du får ekonomiskt bistånd. Om du har barn i både skola och förskola ska du skicka intyg från individ- och familjeomsorg till både grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen.

On tärkeää vastata


Så här gör du

För att använda e-tjänsten behöver du logga in med Bank-ID eller e-legitimation.

Svara på platserbjudande

Om du eller ditt barn har skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så ska du inte använda e-tjänsten.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Om du inte kan använda e-tjänsten för att svara på platserbjudandet så tar du kontakt med grundskoleförvaltningen och ber dem skicka en pappersblankett. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.