Svara på erbjudande om plats på fritidshem

Om du får ett erbjudande om plats i fritidshem måste du som vårdnadshavare svara på det. När du tackar ja till en plats i fritidshem ska du samtidigt lämna in uppgifter om familjens inkomst. Du ska även lämna en ny inkomstredovisning om du får ändrad inkomst.

Om du inte lämnar inkomstuppgift betalar du den högsta avgiften för plats i fritidshem. Läs mer om taxor och avgifter i fritidshem

On tärkeää vastata

Det här gäller för inkomstredovisning

Här kan du som är egenföretagare, och får försörjningsstöd eller inkomst från utlandet läsa mer om hur du ska göra för att fylla i inkomstredovisningen.

Om du är egenföretagare

Om du är egenföretagare och har svårt att beräkna din inkomst, kan du välja att betala maxtaxa (högsta avgiften) så länge. När din inkomst och slutliga skatt för året är fastställd kan du få avgiften för året korrigerad i efterhand. Kontakta grundskoleförvaltningen. Du hittar kontaktuppgifter i slutet av sidan.

Om du har försörjningsstöd

Om du har försörjningsstöd behöver du inte betala någon avgift för fritidshemmet.

Du behöver skicka in intyg från individ- och familjeomsorg om du får ekonomiskt bistånd. Om du har barn i både skola och förskola ska du skicka intyget från individ- och familjeomsorg till både grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen.

Normberäkning är inte ett godkänt intyg från socialtjänsten.

Om du har inkomst från utlandet

Om du är skriven i Sverige, men får din inkomst från ett annat land, ska du meddela din bruttoinkomst när du fyller i inkomstredovisningen.

Förändring av din inkomst eller familjesituation

Om familjens inkomst förändras och det påverkar avgiften ska du meddela det till grundskoleförvaltningen så snart som möjligt. Det kan du göra direkt på webben eller genom att skicka in en ny blankett. Det är du som vårdnadshavare som har ansvar för att uppgifterna om din inkomst stämmer. Tänk på att meddela förskoleförvaltningen om din ändrade inkomst. Det gäller om du har barn i förskolan.

Du ska också anmäla om det uppstår ändringar med dina familjeförhållanden, och det därmed påverkar avgiften. Ändringen börjar gälla från nästkommande månad.  

Blankett anmälan av ändrade familjeförhållande

Påminnelser och stickprov

Ungefär en gång per år får du en påminnelse från grundskoleförvaltningen om att uppdatera dina uppgifter om inkomst.

Grundskoleförvaltningen gör varje år stickprov på vårdnadshavares inkomstuppgifter. Du hämtar begäran av inkomst från Skatteverket. Stickproven gäller alla årskurser som har fritidshemsplacering. 

Viktigt att svara

När du har fått ett erbjudande om en plats för ditt barn, måste du svara på det.

Du ska lämna in en familje- och inkomstredovisning där det framgår vilken sysselsättning du har då barnet blir placerat. Du ska skicka in intyg från individ- och familjeomsorg om du får ekonomiskt bistånd. Om du har barn i både skola och förskola ska du skicka intyg från individ- och familjeomsorg till både grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen.

On tärkeää vastata

Svara på erbjudande om plats i fritidshem eller gör en ny inkomstredovisning

För att svara på ett erbjudande eller göra en inkomständring behöver du logga in med Bank-ID eller e-legitimation.

Uppdatera inkomst eller ändra familjeförhållande

Blankett anmälan av ändrade familjeförhållande

Om du eller ditt barn har skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så ska du inte använda e-tjänsten.

Om du inte kan använda e-tjänsterna

Om du inte kan använda e-tjänsten för att svara på platserbjudandet eller lämna inkomstredovisning ska du kontakta grundskoleförvaltningen och ber dem skicka en pappersblankett. Kontaktuppgifter hittar du i slutet av sidan.

Blankett för familje- och inkomstredovisning

Familje- och inkomstredovisning

RA0134 Family/Income statement