Detta är fritidshem

I fritidshemmet får eleverna en meningsfull fritid och möjlighet att träna på att utveckla olika förmågor. Områden som undervisningen i fritidshemmet fokuserar på är språk och kommunikation, natur och samhälle, skapande och estetiska uttrycksformer och lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.

Undervisningen i fritidshemmet stimulerar elevernas lärande och utveckling och ska komplettera förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan.

Fritidshemmets uppdrag styrs av skollagen och läroplanen där omsorg, utveckling och lärande utgör en helhet. Undervisningen utgår från en helhetssyn på eleven, dess behov, intressen, erfarenheter och initiativ.

Lite mer om fritidshem

Fritidshemmen i Göteborg är öppna före och efter skoltiden. De kan öppna klockan 06.00 och stänga klockan 19.00, men det ser olika ut mellan skolorna beroende på behoven hos vårdnadshavarna. Fritidshemmen har öppet när det är lov och ibland på planeringsdagar. Här kan du se läsårstiderna.

Elever kan få plats i fritidshem när de går i förskoleklass till och med vårterminen årskurs 6, men särskilda regler gäller. Läs mer om vilka regler som gäller för att få plats i fritidshem här.

Det kostar pengar att ha plats i fritidshem. Här kan du läsa mer om avgifter och taxor.

Hur fungerar det för barn och ungdomar med funktionsnedsättning?

Ungdomar med funktionsnedsättning kan behöva en trygg situation och en meningsfull sysselsättning före och efter skoldagen samt under skollov även när de är äldre. Som vårdnadshavare kan du söka korttidstillsyn enligt lag om stöd och service (LSS). Det är också möjligt att få bistånd enligt socialtjänstlagen för att lösa situationen så bra som möjligt.

Under kategorin Funktionsnedsättning finns information om korttidstillsyn för skolungdom över 13 år.

Regler för fritidshem

Här kan du läsa reglerna för fritidshem i Göteborgs Stad (Göteborgs stads regler för fritidshem, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid)

Tietoa suomeksi / information på finska

Vapaa-ajankodit ja vapaa-ajankerhot