Om fritidshem

Elever som går i förskoleklass, grundskola och grundsärskola kan få plats i fritidshem. Här kan de vara före och efter skolan. För barn upp till 12 år finns även möjlighet att vara i familjedaghem.

Vad är fritidshem?

Fritidshem och familjedaghem är till för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Här kan ditt barn vara före och efter skolan, fram till och med vårterminen då hen fyller tretton år.

Kommunen kan erbjuda öppen fritidsverksamhet istället för fritidshem och familjedaghem från och med höstterminen det år då eleven fyller 10 år. Stadsdelarna har organiserat sina öppna fritidsverksamheter olika. Vill du veta mer om den öppna fritidsverksamheten kontaktar du din skola.

Vad innebär de olika typerna av omsorg?

När du ansöker om en plats på fritidshem åt ditt barn så väljer du också vilken typ av omsorg du vill ha. Det vanligaste är att barnet har en heltidsplacering. Det innebär att ditt barn kan gå på fritidshemmet på morgonen, efter skolan och under skollov.

Om du inte vill ha en heltidsplacering kan du istället välja mellan lov- och morgonomsorg, enbart lovomsorg eller enbart morgonomsorg.

Lov- och morgonomsorg innebär att barnet har rätt att vara på fritidshemmet före skolan samt under skollov. Enbart lovomsorg innebär att barnet endast kommer att vara på fritidshemmet under skollov och enbart morgonomsorg är för de barn som endast ska vara på fritidshemmet på morgonen innan skolan börjar.

Själva schemat fyller ni i och lämnar till fritidshemmet när ni har blivit erbjudna en plats.

Vilka tider har fritidshemmen öppet?

Fritidshemmen ska kunna ha öppet mellan klockan 06 och 19 på vardagar.

Verksamheten är vanligtvis stängd under en månad på sommaren och då ska barnet helst vara ledigt. Om ditt barn behöver det kan kommunen erbjuda plats i ett annat fritidshem eller familjedaghem under sommarstängningen. Det gäller också när det är stängt för personalens studiedagar.

Om ditt barn behöver omsorg på så kallad obekväm tid, till exempel kvällar och helger, finns nattomsorg.

Vem får plats?

Plats ges i första hand till barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Om du får sjukpenning, sjukersättning eller ålderspension kan du ansöka om plats för ditt barn inom fritidshem eller pedagogisk omsorg, så kommer vi att pröva din ansökan. Du ska på begäran kunna lämna sjukintyg till förvaltningen.

Om du är föräldraledig får ditt barn behålla platsen i en månad efter att du börjat föräldraledigheten. Fortsätter du att arbeta eller studera i stället för att ta ut föräldraledighet, får det äldre syskonet behålla sin plats. Du ska lämna intyg från arbetsgivare eller skola som visar omfattningen av ditt arbete eller dina studier.

Om du är arbetssökande får ditt barn behålla platsen i en månad.

För föräldrar med gemensam vårdnad och som har barnet boende hos sig i bestämda tidsintervall, hanteras barnets placering som två separata placeringar. Om ditt barn är borta från sin plats och du inte anmält frånvaro, får platsen behållas i högst två månader. Därefter avslutas placeringen omedelbart.

Fullständiga regler för kommunala fritidshem

Vad kostar det?

Du kan läsa om vad det kostar på sidan om avgifter och taxor för fritidshem.

Hur fungerar det för barn och ungdomar med funktionsnedsättning?

Ungdomar med funktionsnedsättning kan behöva en trygg situation och en meningsfull sysselsättning före och efter skoldagen samt under skollov även när de är äldre. Som vårdnadshavare kan du söka korttidstillsyn enligt lag om stöd och service (LSS). Det är också möjligt att få bistånd enligt socialtjänstlagen för att lösa situationen så bra som möjligt.

Under kategorin Funktionsnedsättning finns information om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.

Tietoa suomeksi / information på finska

Vapaa-ajankodit ja vapaa-ajankerhot