Innehållet kan inte hittas

Innehållet du söker gick inte att hitta. Det kan ha flyttats eller tagits bort. Det innebär att direktlänkar och webbläsarens bokmärken/favoriter inte fungerar längre. För att hitta informationen rekommenderar vi att du använder webbplatsens menyer eller sökfunktion.

Ansök till fritidshem

Alla elever till och med årskurs 6 vars föräldrar arbetar eller studerar har rätt till en plats i fritidshem. Hur många timmar eleven kan gå på fritidshemmet beror på vårdnadshavarnas scheman och sysselsättning.

Svara på erbjudande om plats på fritidshem

Om du får ett erbjudande om plats i fritidshem måste du som vårdnadshavare svara på det. När du tackar ja till en plats i fritidshem ska du samtidigt lämna in uppgifter om familjens inkomst. Du ska även lämna en ny inkomstredovisning om du får ändrad inkomst.

Säga upp plats eller ändra schema

Om du inte vill ha plats i fritidshem i någon av de kommunala skolorna i Göteborgs Stad längre ska du som vårdnadshavare meddela det. Använd e-tjänst eller blankett för att säga upp platsen. För att ändra schema ska du använda blankett för schemaändring.

Detta är fritidshem

I fritidshemmet får eleverna en meningsfull fritid och möjlighet att träna på att utveckla olika förmågor. Områden som undervisningen i fritidshemmet fokuserar på är språk och kommunikation, natur och samhälle, skapande och estetiska uttrycksformer och lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.

Hitta fritidshem

Fritidshem är ofta samordnat med skolan när det gäller personal och lokaler. Ditt barn ska vara inskriven för att få ta del av verksamheten.

Avgifter, taxor och inkomstredovisning för fritidshem

När ditt barn har plats i fritidshem betalar du avgift utifrån vad ditt hushåll har för inkomst. Här kan du läsa vilka avgifter som gäller 2021.

Läsårstider och ledighet

Här finns information om när skolans terminer börjar och slutar, och om lov- och studiedagar. Här kan du också läsa om hur du ansöker om ledighet.