Hitta fritidshem

Fritidshem är ofta samordnat med skolan när det gäller personal och lokaler. Ditt barn ska vara inskriven för att få ta del av verksamheten.

Bergsgårdsskolans fritidshem

Telefon
031-365 00 00
Besöksadress
Skolspåret 75
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation