Hitta fritidshem

Fritidshem är ofta samordnat med skolan när det gäller personal och lokaler. Ditt barn ska vara inskriven för att få ta del av verksamheten.

Brännö skolas fritidshem

Besöksadress
Jydeklovan 2
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation