Hitta fritidshem

Fritidshem är ofta samordnat med skolan när det gäller personal och lokaler. Ditt barn ska vara inskriven för att få ta del av verksamheten.

Asperö skolas fritidshem

Besöksadress
Körevägen 15
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation