Hitta fritidshem

Fritidshem är ofta samordnat med skolan när det gäller personal och lokaler. Ditt barn ska vara inskriven för att få ta del av verksamheten.

Bagaregårdsskolans fritidshem

Besöksadress
Bagaregårdsgatan 4
Öppettider
6.30-18
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation