Hitta fritidshem

Fritidshem är ofta samordnat med skolan när det gäller personal och lokaler. Ditt barn ska vara inskriven för att få ta del av verksamheten.

Bläseboskolans fritidshem

Telefon
031-365 00 00
Besöksadress
Hjällboplatsen 1
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation