Hitta fritidshem

Fritidshem är ofta samordnat med skolan när det gäller personal och lokaler. Ditt barn ska vara inskriven för att få ta del av verksamheten.

Bergums skolas fritidshem

Besöksadress
Lerumsvägen 20
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation