Hitta fritidshem

Fritidshem är ofta samordnat med skolan när det gäller personal och lokaler. Ditt barn ska vara inskriven för att få ta del av verksamheten.

Björkåsskolans fritidshem

Besöksadress
Jordledningsgatan 3
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation