Hitta fritidshem

Fritidshem är ofta samordnat med skolan när det gäller personal och lokaler. Ditt barn ska vara inskriven för att få ta del av verksamheten.

Dalaskolans fritidshem

Besöksadress
Grimmeredsvägen 10
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation