Hitta fritidshem

Fritidshem är ofta samordnat med skolan när det gäller personal och lokaler. Ditt barn ska vara inskriven för att få ta del av verksamheten.

Backegårdsskolans fritidshem

Besöksadress
Universumsgatan 39
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation