Hitta fritidshem

Fritidshem är ofta samordnat med skolan när det gäller personal och lokaler. Ditt barn ska vara inskriven för att få ta del av verksamheten.

Bergsjöskolans fritidshem

Telefon
072-539 28 09
Besöksadress
Rymdtorget 6a
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation