Hitta fritidshem

Fritidshem är ofta samordnat med skolan när det gäller personal och lokaler. Ditt barn ska vara inskriven för att få ta del av verksamheten.

Bräckeskolans fritidshem

Besöksadress
Tönsbergsgatan 8
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation