Hitta fritidshem

Fritidshem är ofta samordnat med skolan när det gäller personal och lokaler. Ditt barn ska vara inskriven för att få ta del av verksamheten.

Bjurslättsskolans fritidshem

Besöksadress
Wieselgrensgatan 11
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation