Avgifter, taxor och inkomstredovisning för fritidshem

När ditt barn har plats i fritidshem betalar du avgift utifrån vad ditt hushåll har för inkomst. Här kan du läsa vilka avgifter som gäller 2021.

Så här beräknar vi avgiften

Vi beräknar avgiften i procent (%) av familjens (hushållets) bruttoinkomst (inkomst före skatt). Du kan se avgifterna i tabellen längre ner på sidan. Om hushållet tillsammans har en inkomst på 50 340 kronor eller mer i månaden betalar du den högsta avgiften, 1 007 kronor. Du betalar avgift för alla tolv månader i året. 

Om din beräknade avgift blir mindre än 100 kronor i månaden får du ingen faktura, utan platsen blir avgiftsfri.

Om du har betalat för hög avgift kan du få tillbaka mellanskillnaden två månader tillbaka från det att du har anmält det (gäller från nästa faktura). Du anmäler det genom att skicka in en ny inkomstredovisning i vår e-tjänst. Om familjens inkomst har varit högre än vad du har meddelat har grundskoleförvaltningen rätt att ta ut den avgiften i efterhand. Det kan grundskoleförvaltningen göra maximalt tre år tillbaka.  

Om du saknar inkomst

Avgiften för plats i fritidshem baseras på din skattepliktiga inkomst. Om du studerar och har studielån eller studiebidrag samt saknar annan inkomst ska du inte betala någon avgift. Har du försörjningsstöd ska du inte heller betala någon avgift, men du måste bifoga intyg om att du har försörjningsstöd. Även om du inte har någon skattepliktig inkomst måste du meddela oss detta genom att fylla i en inkomstredovisning.

Inkomstredovisning

Läs mer om inkomstredovisning och lämna en ny inkomstredovisning via e-tjänsten på den här sidan.

Avgiftstabell

I tabellen här kan du läsa om avgifterna. Yngsta barnet räknas alltid som barn 1.

Barn i
fritidshem
% av brutto-
inkomst
Högsta avgift, kronor per månad
Barn 1 2,0 1 007
Syskonavgift barn 2 1,0 503
Syskonavgift barn 3 1,0 503
Skolbarn med endast lovomsorg 1,0 200
Skolbarn, skolår 4-6 1,0 503
Syskonavgift barn 2 1,0 200
Syskonavgift barn 3 1,0 200
Familjehemsplacerad 1,0 200

Avgift när du har mer än ett barn i fritidshem, förskola eller familjedaghem

Om du har flera barn i förskola, fritidshem eller familjedaghem betalar du full avgift för det yngsta barnet. För de äldre syskonen blir avgiften lägre. Från fjärde barnet betalar du ingen avgift. Syskonavgiften gäller endast om barnen går i förskola eller fritidshem i Göteborg. Det spelar ingen roll om placeringen är i kommunal eller fristående verksamhet.

Om ditt barn är sjuk en längre tid

Om ditt barn inte kan vara på  fritidshem på grund av sjukdom betalar du ingen avgift från och med den 22:a kalenderdagen. Du ska då visa läkarintyg.

Fakturering

Så betalar du

Betala pappersfakturan

Betala din faktura genom att använda OCR-numret och bankgironumret som står på fakturan. På fakturan ser du också beloppet du ska betalas samt förfallodatum. Du betalar fakturan via din bank.

Betala via autogiro

Du kan anmäla dig för att betala räkningarna via autogiro om du loggar in via länken med Bank-id och har en faktura tillgänglig för att kunna ange ditt kundnummer. Du kan annars välja att skriva ut och skicka in blanketten Anmälan autogiro

Om du redan har autogiro för fakturor från förskolan behöver du ansöka om nytt autogiro för fakturor från fritidshemmet.

E-faktura

Du kan betala fakturorna med e-faktura. Läs mer om hur e-faktura fungerar i Göteborgs Stad.

Kivra

Sedan maj 2021 går det att betala fritidshemsfakturan genom betaltjänsten Kivra. Du som vårdnadshavare måste själva ansluta till Kivra. Du får sedan fakturorna till din digitala brevlåda och betalar dem via tjänsten.

Växelvis boende - delad faktura

Om ditt barn bor växelvis hos båda vårdnadshavarna, och båda använder platsen, får båda vårdnadshavarna betala varsin faktura. Beloppet som ska betalas kan se olika ut, beroende på bruttoinkomsten hos respektive hushåll.

Blankett anmälan av ändrade familjeförhållanden

Vad händer om du inte betalar avgiften?

Om du inte har betalat avgiften i tid får du en varning, och platsen blir varslad om uppsägning. I varningen står det när skulden senast ska vara betald för att ditt barn ska få ha platsen kvar. I varslet står det också från vilken dag ditt barn förlorar platsen i fritidshemmet om skulden inte betalas.

Du kan göra en avbetalningsplan

Du kan komma överens med Göteborgs Stads inkassoföretag Visma om en amorteringsplan under varselmånaden.

Du når Visma på telefonnummer 0771-23 24 00.
Ditt barn får då behålla sin plats om du följer den uppgjorda amorteringsplanen.

Betalar du inte skulden förlorar ditt barn sin plats. För att få plats i fritidshemmet igen behöver du först betala hela skulden eller skapa en amorteringsplan med Visma. Därefter kan du ansöka om plats i fritidshemmet.

Filer och dokument