Ansök om fritidshem

Du är 1% klar med din ansökan

Steg 1 av 4 Påbörjat

Behandling av personuppgifter

Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF.

Behandling av personuppgifter i Göteborgs Stad.

Uppgifter om barnet

Har barnet giltigt personnummer? Välj en
Personnummer
Födelsedatum

Fyll i födelsedatum ÅÅÅÅMMDD

Kön Välj en
Barnets folkbokföringsadress:

Dossiernummer står på barnets LMA-kort som du fått från Migrationsverket.

Steg 2 av 4 Ej påbörjat
Steg 3 av 4 Ej påbörjat
Steg 4 av 4 Ej påbörjat