Ansök till fritidshem

Plats i fritidshem erbjuds i första hand till barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Du kan också söka plats om ditt barn på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling.

Problem med våra e-tjänster

9 juni 2020

Just nu har vi problem med våra e-tjänster och det går inte att göra en elektronisk ansökan eller svara på platserbjudande via e-tjänst.

Vi arbetar på att lösa problemet.


Information och regler

Du ansöker om en plats till fritidshem så fort du har fått beslut om i vilken skola ditt barn ska gå. Vi på grundskoleförvaltningen kan inte erbjuda ditt barn en plats i fritidshem innan barnet har fått en skolplacering.

Alla elever till och med årskurs 6 vars föräldrar arbetar eller studerar har rätt till en plats i fritidshem. Hur många timmar eleven kan gå på fritidshemmet beror på vårdnadshavarnas scheman och sysselsättning.

Om ditt barn byter till en annan kommunal skola i Göteborg följer fritidshemsplatsen med. Du behöver alltså inte söka om en plats på nytt. Det är du som vårdnadshavare som ansvarar för att skriftligen säga upp platsen om ni inte längre behöver den.

Du kan läsa mer på sidan Säga upp plats eller ändra schema.

Om du får sjukpenning, sjukersättning eller ålderspension kan du ansöka om plats för ditt barn inom fritidshem eller pedagogisk omsorg, så kommer vi att pröva din ansökan. Du ska på begäran kunna lämna sjukintyg till förvaltningen.

Om du är föräldraledig får ditt barn behålla platsen i en månad efter att du börjat föräldraledigheten. Fortsätter du att arbeta eller studera i stället för att ta ut föräldraledighet, får det äldre syskonet behålla sin plats. Du ska lämna intyg från arbetsgivare eller skola som visar omfattningen av ditt arbete eller dina studier.

Om ditt barn har en plats i fritidshem och du blir arbetssökande ska du meddela det till grundskoleförvaltningen på grundskola@grundskola.goteborg.se så fort som möjligt. Ditt barn får behålla platsen i en månad.

Så här ansöker du om fritidshem

Ansök om fritidshem med bank-id

Du kan ansöka direkt på webben genom att klicka på "Ansök om fritidshem" med bank-id. Om du vill ansöka med blankett så hittar du den blanketten längre ner på sidan. När du ansöker ska du också fylla i dina kontaktuppgifter.

Ansök om fritidshem med bank-id

Grundskoleförvaltningen skickar ut platserbjudande till dig digitalt. Du får ett meddelande via e-post och/eller sms.

Ansök om fritidshem utan bank-id

Du som inte har bank-id eller svenskt personnummer kan ansöka om fritidshem här. Om du vill ansöka med blankett så hittar du den blanketten längre ner på sidan.

Ansök om fritidshem utan bank-id

Om du saknar svenskt personnummer eller har skyddade personuppgifter skickas platserbjudandet via post.

Blanketter

Ansökan till fritidshem eller familjedaghem

Familje- och inkomstredovisning

Ansökan med kort varsel för vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet sommaren 2020

Under sommaren kan arbetsgivare bestämma att semestrar behöva flyttas med kort varsel. Om det sker kan vårdnadshavare som jobbar i samhällsviktig verksamhet enligt Myndighet för samhällsskydd och beredskap få plats för barn i fritidshem med kort varsel. Du kan få plats i fritidshem för ditt barn om barnet inte kan få omsorg för ditt barn på annat sätt.

Barn med flera vårdnadshavare

Om båda vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktig verksamhet kan barnet få plats i fritidshem på sommaren.

Om en av vårdnadshavarna arbetar inom samhällsviktig verksamhet ska den andra som utgångspunkt ta hand om barnet.

Så här gör du för att få plats med kort varsel

Uppstår behov av omsorg med kort varsel under vecka 28-31 kontaktar du som vårdnadshavare Göteborgs Stads kontaktcenter. Kontaktuppgifterna hittar du längst ner på den här sidan.

Övrig tid kontaktar du rektorn på skolan där ditt barn går.

Svara på platserbjudande av fritidshem

När du fått ett erbjudande om en plats för ditt barn, måste du svara på det.

För att använda e-tjänsten behöver du logga in med Bank-ID eller e-legitimation.

Svara på platserbjudande

Om du eller ditt barn har skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så ska du inte använda e-tjänsten.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Om du inte kan använda e-tjänsten för att svara på platserbjudandet så tar du kontakt med grundskoleförvaltningen och ber dem skicka en pappersblankett. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.