Ansök till fritidshem

Plats i fritidshem erbjuds i första hand till barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Du kan också söka plats om ditt barn på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling. Du ansöker om en plats till fritidshem så fort du har fått beslut om i vilken skola ditt barn ska gå.


Information och regler

Så här ansöker du om plats på fritidshem åt ditt barn

Du ansöker om en plats till fritidshem så fort du har fått beslut om i vilken skola ditt barn ska gå. Vi på grundskoleförvaltningen kan inte erbjuda ditt barn en plats i fritidshem innan barnet har fått en skolplacering. Om eleven har rätt till en plats i fritidshemmet, och du tackar ja, börjar platsen gälla ungefär två veckor efter att förvaltningen har fått in ansökan.   

Alla elever till och med årskurs 6 vars föräldrar arbetar eller studerar har rätt till en plats i fritidshem. Hur många timmar eleven kan gå på fritidshemmet beror på vårdnadshavarnas scheman och sysselsättning.

Om ditt barn byter till en annan kommunal skola i Göteborg följer fritidshemsplatsen med. Du behöver alltså inte söka om en plats på nytt. Det är du som vårdnadshavare som ansvarar för att skriftligen säga upp platsen om ni inte längre behöver den. 

Du kan läsa mer på sidan Säga upp plats eller ändra schema

Det här gäller om du är sjuk

Om du får sjukpenning, sjukersättning eller ålderspension kan du ansöka om plats för ditt barn inom fritidshem eller pedagogisk omsorg, så kommer vi att pröva din ansökan. Du ska på begäran kunna lämna sjukintyg till förvaltningen.

Det här gäller vid föräldraledighet

Om du är föräldraledig får ditt barn behålla platsen i en månad efter att du börjat föräldraledigheten. Fortsätter du att arbeta eller studera i stället för att ta ut föräldraledighet, får det äldre syskonet behålla sin plats. Du ska lämna intyg från arbetsgivare (tjänstgöringsintyg) eller skola (antagningsbevis eller studieintyg) som visar omfattningen av ditt arbete och ditt schema eller dina studier framåt i tiden. Bor ni båda vårdnadshavare tillsammans ska båda lämna intyg på er sysselsättning.

Om du börjar arbeta eller studera under en pågående föräldraledighet behöver skicka ansökan tillsammans med intyg från arbetsgivare (tjänstgöringsintyg) eller skola (antagningsbevis eller studieintyg) som visar omfattningen av ditt arbete och schema eller dina studier framåt i tiden. Bor ni båda vårdnadshavare tillsammans ska båda lämna intyg på er sysselsättning.

Ansöker du via e-tjänsten anger du i övriga upplysningar att du har mailat in intygen. Intygen mailar du till grundskola@grundskola.goteborg.se.

Det här gäller om du är arbetssökande

Ditt barn får inte ha en plats i fritidshem om en av vårdnadshavarna är arbetssökande. 

Om ditt barn har en plats i fritidshem och du som vårdnadshavare blir arbetssökande ska du meddela det till grundskoleförvaltningen på grundskola@grundskola.goteborg.se så fort som möjligt. Ditt barn får behålla platsen i en månad. 

Så här ansöker du om fritidshem

Ansök om fritidshem med bank-id

Här kan du  ansöka direkt på webben med bank-id. Om du vill ansöka med blankett så hittar du den blanketten här på sidan. När du ansöker ska du fylla i dina kontaktuppgifter.

Ansök om fritidshem med bank-id

Grundskoleförvaltningen skickar ut platserbjudande till dig digitalt. Du får ett meddelande via e-post och/eller sms.

Ansök om fritidshem utan bank-id

Du som inte har bank-id eller svenskt personnummer kan ansöka om fritidshem här. Om du vill ansöka med blankett så hittar du den blanketten här på sidan. 

Ansök om fritidshem utan bank-id

 Om du saknar svenskt personnummer eller har skyddade personuppgifter skickas platserbjudandet via post.

Blanketter

Ansökan till fritidshem eller familjedaghem

Familje- och inkomstredovisning

Svara på platserbjudande av fritidshem

När du fått ett erbjudande om en plats för ditt barn, måste du svara på det.

För att använda e-tjänsten behöver du logga in med Bank-ID eller e-legitimation.

Svara på platserbjudande

Om du eller ditt barn har skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så ska du inte använda e-tjänsten.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Om du inte kan använda e-tjänsten för att svara på platserbjudandet så tar du kontakt med grundskoleförvaltningen och ber dem skicka en pappersblankett. Kontaktuppgifter finns under rubriken Kontakta grundskoleförvaltningen.