Ansök till fritidshem

Alla elever har rätt till en plats i fritidshem till och med vårterminen året de fyller 13 år om föräldrarna arbetar eller studerar. Hur många timmar eleven kan gå på fritidshemmet beror på vårdnadshavarnas scheman och sysselsättning.

Om ditt barn ska börja förskoleklass till hösten

17 januari 2023

Om ditt barn ska börja förskoleklass till hösten ansöker du om plats på fritidshem efter du har fått beslut om skolplats. Det beslutet får du i slutet av mars.

Om ditt barn har plats i fritidshem och byter skola

Om ditt barn byter till en annan kommunal skola i Göteborg följer fritidshemsplatsen med. Du som vårdnadshavare behöver alltså inte ansöka om plats i fritidshem på den nya skolan. Om du ska ha fritidshemsplats på din nya skola och inte har det på din nuvarande kan du ansöka om fritidshemsplats innan du får din nya skolplacering.

Om ditt barn ska börja förskoleklass och behöver plats i fritidshem

Om ditt barn ska börja förskoleklass och behöver en plats i fritidshem ska du som vårdnadshavare ansöka om det. Grundskoleförvaltningen gör en bedömning om ditt barn har rätt till en plats i fritidshem eller inte. 

Läs mer om ansökan längre ner på den här sidan.

Om du är nyinflyttad och ska börja grundskolan

Är du nyinflyttad eller ska börja i grundskolan kan du ansöka om fritidshem först när du har fått en beslutad skola. Från det att vi får in din ansökan är handläggningstiden på ungefär 14 dagar.

Läs mer om ansökan längre ner på den här sidan.

Om ditt barn har beslut om korttidstillsyn enligt LSS

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Om du blir sjuk, föräldraledig eller studerande

Det här gäller om du är sjuk

Om du får sjukpenning eller sjukersättning kan du ansöka om plats för ditt barn inom fritidshem eller pedagogisk omsorg, så kommer vi att pröva din ansökan. Du ska på begäran kunna lämna sjukintyg till förvaltningen.

Det här gäller om du är föräldraledig

Om du är föräldraledig får ditt barn behålla platsen i en månad efter att du börjat föräldraledigheten. Fortsätter du att arbeta eller studera i stället för att ta ut föräldraledighet, behåller dina barn sin aktuella fritidshemsplacering. Du ska lämna intyg från arbetsgivare (tjänstgöringsintyg) eller skola (antagningsbevis eller studieintyg) som visar omfattningen av ditt arbete och ditt schema eller dina studier framåt i tiden. Bor ni båda vårdnadshavare tillsammans ska båda lämna intyg på er sysselsättning.

Om du börjar arbeta eller studera under en pågående föräldraledighet behöver du skicka ansökan tillsammans med intyg från arbetsgivare (tjänstgöringsintyg) eller skola (antagningsbevis eller studieintyg) som visar omfattningen av ditt arbete och schema eller dina studier framåt i tiden (se även avsnitt om studier nedan). Bor ni båda vårdnadshavare tillsammans ska båda lämna intyg på er sysselsättning.

Ansöker du via e-tjänsten anger du i övriga upplysningar att du har mejlat in intygen. Intygen mejlar du till grundskola@grundskola.goteborg.se.

Det här gäller om du är arbetssökande

Ditt barn får inte ha en plats i fritidshem om en av vårdnadshavarna i hushållet är arbetssökande. Om vårdnadshavarna inte bor tillsammans (det vill säga på två olika folkbokföringsadresser) gäller det endast tiden där barnet bor hos vårdnadshavaren som är arbetssökande. 

Om ditt barn har en plats i fritidshem och du som vårdnadshavare blir arbetssökande ska du meddela det till grundskoleförvaltningen på grundskola@grundskola.goteborg.se så fort som möjligt.

Ditt barn får behålla platsen i en månad efter att en av vårdnadshavarna blivit arbetssökande. 

Det här gäller om du är studerande

Studier ska vara studiestödsgrundande eller yrkesförberedande och du behöver bedriva dem på minst halvfart (50% av heltidsstudier). SFI-studier (svenska för invandrare) motsvarar heltidsstudier.

Ansöka om plats om vårdnadshavarna inte bor tillsammans

Om ni som vårdnadshavare inte bor tillsammans (det vill säga på två olika folkbokföringsadresser) behöver båda vårdnadshavarna ansöka om varsin plats på fritidshem. Har ni inte samma folkbokföringsadress ska ni inte uppge varandra som medsökande i ansökan.

Om bara en av vårdnadshavarna behöver plats i fritidshem för barnet, är det bara den vårdnadshavaren som behöver ansöka.

Om familjeförhållandena ändras behöver ni meddela det genom att logga in via länken eller skicka e-post till grundskola@grundskola.goteborg.se. Ändringen gäller tidigast nästkommande månad. Ni får då varsin faktura på halva beloppet baserat på hushållets inkomst.

Blankett anmälan om ändrade familjeförhållanden

Lovomsorg

Om ditt barn ska ha lovomsorg kan hen vara i fritidshemmet på skollov och studiedagar när fritidshemmet är öppet. Om barnet har lovomsorg så motsvarar det samma tider som eleven brukar ha undervisning i skolan. Det innebär att om elevens skoldag vanligtvis börjar klockan 08.00 och slutar klockan 13.00 så är vistelsetiden på fritidshemmet under lovet klockan 08.00-13.00. Om eleven har behov av fritidshem under hela dagen ansök istället om hel inskrivning.

Så här ansöker du om fritidshem

Ansök om fritidshem 

För att göra en ansökan loggar du in med ditt bankID på e-tjänsten.

Saknar du bankID kan du göra en oinloggad ansökan via e-tjänsten alternativt fylla i blanketten nedan och skicka in till grundskoleförvaltningen.

När du ansöker ska du fylla i dina kontaktuppgifter.

Grundskoleförvaltningen skickar ut platserbjudande till dig digitalt. Du får ett meddelande via e-post och/eller sms.  Om du saknar svenskt personnummer eller har skyddade personuppgifter skickas platserbjudandet via post.

Du ska ansöka om fritidshemsplats så fort du kan, men efter den 31 maj kan vi inte garantera en plats till terminstart.  

Ansök om fritidshem

Blanketter (endast för dig utan bank-ID)

Ansökan till fritidshem eller familjedaghem

Ansökan till fritidshem eller familjedaghem på engelska

Om du eller ditt barn har skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så ska du inte använda e-tjänsten.

Elev placerad i familjehem

Vid ansökan för elev placerad i familjehem kan familjehemmet eller socialtjänsten ansöka om fritidshemsplacering när förvaltningen får in ett underlag från individ- och familjeomsorgen. Lämna också in uppgift om vem eller vilka eleven bor hos samt aktuella datum.

Elev med god man

Vid ansökan för elev med god man, kan den gode mannen ansöka om fritidshemsplacering när förvaltningen fått in ett underlag på godmanskapet.  Lämna också in underlag med uppgift om vem eller vilka eleven bor hos samt aktuella datum.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Om du inte kan använda e-tjänsten för att svara på platserbjudandet så tar du kontakt med grundskoleförvaltningen och ber dem skicka en pappersblankett. Kontaktuppgifter finns i slutet av sidan.

Manualer till e-tjänsten

Säga upp fritidshemsplats
Säga upp fritidshemsplats (engelska)
Säga upp fritidshemsplats (finska)

Ändra familjeförhållande
Ändra familjeförhållande (engelska)
Ändra familjeförhållande (finska)

Ändra taxekategori
Ändra taxekategori (engelska)
Ändra taxekategori (finska)