Ansök till fritidshem

Alla elever till och med årskurs 6 vars föräldrar arbetar eller studerar har rätt till en plats i fritidshem. Hur många timmar eleven kan gå på fritidshemmet beror på vårdnadshavarnas scheman och sysselsättning.

Om ditt barn har plats i fritidshem och byter skola

Om ditt barn byter till en annan kommunal skola i Göteborg följer fritidshemsplatsen med. Du som vårdnadshavare behöver alltså inte ansöka om plats i fritidshem på den nya skolan.

Om ditt barn ska börja förskoleklass och har en plats i förskolan

Om ditt barn ska börja förskoleklass och redan har en plats i förskolan kommer du att erbjudas plats i fritidshem automatiskt. Du som vårdnadshavare behöver alltså inte ansöka om plats i fritidshem. Som vanligt gör grundskoleförvaltningen en bedömning om ditt barn har rätt till en plats i fritidshem eller inte. Bedömningen sker efter att du tackat ja till platsen.

Observera att om du inte har fått ett erbjudande om plats i fritidshem innan maj är slut måste du själv ansöka om plats i fritidshem.

Yngre syskon som inte har plats i förskolan

Om ditt barn har ett yngre syskon som inte har en plats i förskolan så kommer inget automatiskt erbjudande om plats i fritidshem. Om barnet ska ha plats i fritidshem behöver ni ansöka själva om det.

Om ditt barn inte har plats i fritidshem eller förskola

Om ditt barn inte har plats i fritidshem eller förskola behöver du som vårdnadshavare ansöka om plats i fritidshem. Läs mer om ansökan längre ner på den här sidan.

Är du nyinflyttad eller ska börja i grundskolan kan du ansöka om fritidshem först när du har fått en beslutad skola.

Från det att vi får in din ansökan är handläggningstiden på ungefär 14 dagar.

Om du blir sjuk, föräldraledig eller studerande

Det här gäller om du är sjuk

Om du får sjukpenning eller sjukersättning kan du ansöka om plats för ditt barn inom fritidshem eller pedagogisk omsorg, så kommer vi att pröva din ansökan. Du ska på begäran kunna lämna sjukintyg till förvaltningen.

Det här gäller om du är föräldraledig

Om du är föräldraledig får ditt barn behålla platsen i en månad efter att du börjat föräldraledigheten. Fortsätter du att arbeta eller studera i stället för att ta ut föräldraledighet, behåller dina barn sin aktuella fritidshemsplacering. Du ska lämna intyg från arbetsgivare (tjänstgöringsintyg) eller skola (antagningsbevis eller studieintyg) som visar omfattningen av ditt arbete och ditt schema eller dina studier framåt i tiden. Bor ni båda vårdnadshavare tillsammans ska båda lämna intyg på er sysselsättning.

Om du börjar arbeta eller studera under en pågående föräldraledighet behöver du skicka ansökan tillsammans med intyg från arbetsgivare (tjänstgöringsintyg) eller skola (antagningsbevis eller studieintyg) som visar omfattningen av ditt arbete och schema eller dina studier framåt i tiden (se även avsnitt om studier nedan). Bor ni båda vårdnadshavare tillsammans ska båda lämna intyg på er sysselsättning.

Ansöker du via e-tjänsten anger du i övriga upplysningar att du har mejlat in intygen. Intygen mejlar du till grundskola@grundskola.goteborg.se.

Det här gäller om du är arbetssökande

Ditt barn får inte ha en plats i fritidshem om en av vårdnadshavarna i hushållet är arbetssökande. Om vårdnadshavarna inte bor tillsammans (det vill säga på två olika folkbokföringsadresser) gäller det endast tiden där barnet bor hos vårdnadshavaren som är arbetssökande. 

Om ditt barn har en plats i fritidshem och du som vårdnadshavare blir arbetssökande ska du meddela det till grundskoleförvaltningen på grundskola@grundskola.goteborg.se så fort som möjligt.

Ditt barn får behålla platsen i en månad efter att en av vårdnadshavarna blivit arbetssökande. 

Det här gäller om du är studerande

Studier ska vara studiestödsgrundande eller yrkesförberedande och bedrivas på minst halvfart (50 % av heltidsstudier). SFI-studier (svenska för invandrare) räknas som heltidsstudier.

Ansöka om plats om vårdnadshavarna inte bor tillsammans

Om ni som vårdnadshavare inte bor tillsammans (det vill säga på två olika folkbokföringsadresser) behöver båda vårdnadshavarna ansöka om plats på fritidshem. Om det gäller dig behöver du ansöka om plats i fritidshem utifrån dina behov. Den andra vårdnadshavaren behöver göra samma sak utifrån sina behov.

Om bara en av vårdnadshavarna behöver plats i fritidshem för barnet, är det bara den vårdnadshavaren som behöver ansöka.

Om familjeförhållandena ändras behöver ni meddela det genom att skicka e-post till grundskola@grundskola.goteborg.se. Ändringen gäller tidigast nästkommande månad. Ni får då varsin faktura på halva beloppet baserat på hushållets inkomst.

Blankett anmälan om ändrade familjeförhållanden

Lovomsorg

Om ditt barn ska ha lovomsorg kan hen vara i fritidshemmet på skollov och studiedagar när fritidshemmet är öppet.  Om barnet har lovomsorg så motsvarar det samma tider som eleven brukar ha undervisning i skolan. Det innebär att om elevens skoldag vanligtvis börjar klockan 08.00 och slutar klockan 13.00 så är vistelsetiden på fritidshemmet under lovet klockan 08.00-13.00. Om eleven har behov av fritidshem under hela dagen ansök istället om hel inskrivning.Så här ansöker du om fritidshem

Ansök om fritidshem med bank-id

Här kan du  ansöka direkt på webben med bank-id. Om du vill ansöka med pappersblankett hittar du den blanketten här på sidan. När du ansöker ska du fylla i dina kontaktuppgifter.

Ansök om fritidshem med bank-id

Grundskoleförvaltningen skickar ut platserbjudande till dig digitalt. Du får ett meddelande via e-post och/eller sms.

Ansök om fritidshem utan bank-id

Du som inte har bank-id eller svenskt personnummer kan ansöka om fritidshem här. Om du vill ansöka med blankett så hittar du den blanketten här på sidan. 

Ansök om fritidshem utan bank-id

 Om du saknar svenskt personnummer eller har skyddade personuppgifter skickas platserbjudandet via post.

Blanketter

Ansökan till fritidshem eller familjedaghem

Om du eller ditt barn har skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så ska du inte använda e-tjänsten.

Elev placerad i familjehem

Vid ansökan för elev placerad i familjehem kan familjehemmet eller socialtjänsten ansöka om fritidshemsplacering när förvaltningen får in ett underlag från individ- och familjeomsorgen. Lämna också in uppgift om vem eller vilka eleven bor hos samt aktuella datum.

Elev med god man

Vid ansökan för elev med god man, kan den gode mannen ansöka om fritidshemsplacering när förvaltningen fått in ett underlag på godmanskapet.  Lämna också in underlag med uppgift om vem eller vilka eleven bor hos samt aktuella datum.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Om du inte kan använda e-tjänsten för att svara på platserbjudandet så tar du kontakt med grundskoleförvaltningen och ber dem skicka en pappersblankett. Kontaktuppgifter finns i slutet av sidan.