Ändra, byta, säga upp plats

Här hittar du blanketter och information om hur du ändrar i ditt barns schema, byter fritidshem eller familjedaghem och hur du gör om du vill avsluta ditt barns placering i fritidshemmet.

Informationen på den här sidan gäller bara dig som har en plats i ett av Göteborgs Stads kommunala fritidshem. Om ditt barn går på ett fristående fritidshem ska du kontakta fritidshemmet för att höra vad som gäller där.

Ändra schema

Vill du ändra vilka tider ditt barn är på fritidshem fyller du i och lämnar blanketten till ditt barns fritidshem.

Byta fritids eller familjedaghem

Om ditt barn byter skolenhet flyttar vi över fritidshemsplaceringen till den nya skolenheten. Du behöver därmed inte göra en ny ansökan. En placering vid fritidshemmet avslutas bara om du själv meddelar att du inte längre vill ha platsen.

Säga upp plats i fritids eller familjedaghem

Om du vill säga upp ditt barns plats kan du göra det direkt på webben (i samma e-tjänst som förskolan) eller genom att fylla i och skicka in blanketten till grundskoleförvaltningen.

Uppsägningstiden för platsen är en månad och räknas från det datum grundskoleförvaltningen tog emot uppsägningen. Du betalar avgift som vanligt under månaden, oavsett om ditt barn använder platsen eller inte.

Grundskoleförvaltningen avslutar inga fritidshemsplaceringar, det är det alltid du som vårdnadshavare som gör.

När du har sagt upp platsen på fritidshemmet får du en bekräftelse.


Så här gör du

Ändra schema

Schema för vistelsetid fritidshem

Fyll i och lämna blanketten till fritidshemmet.

Byta fritids eller familjedaghem

Ansök om fritids eller familjedaghem

Fyll i och skicka blanketten till grundskoleförvaltningen.

Säga upp plats i fritids eller familjedaghem

Du kan säga upp plats på webben. Du behöver e-legitimation eller Bank-ID för att logga in.

Säga upp plats

Du kan också fylla i blanketten och skicka till grundskoleförvaltningen.

Uppsägning av plats fritidshem eller familjedaghem