Säga upp plats i fritidshem eller ändra schema

Om du inte vill ha plats i fritidshem i någon av de kommunala skolorna i Göteborgs Stad längre ska du som vårdnadshavare meddela det. Använd e-tjänst eller blankett för att säga upp platsen. För att ändra schema ska du använda blankett för schemaändring.

Uppsägningstiden för platsen är en månad och börjar gälla från det datum grundskoleförvaltningen tar emot uppsägningen. Du betalar avgift som vanligt under uppsägningstiden, oavsett om ditt barn använder platsen eller inte.

Platsen avslutas automatiskt det år ditt barn avslutar årskurs 6, det vill säga 31 juli.

Villkor för uppsägning

Om vårdnadshavarna inte bor tillsammans

Om ni är två vårdnadshavare som bor isär (det vill säga på två olika folkbokföringsadresser) och deIar på en plats i fritidshem för ert barn behöver båda två säga upp platsen om ni inte har behov av den längre. Om bara en vårdnadshavare säger upp platsen, så är det bara den delen av platsen som sägs upp.

För att säga upp platsen helt behöver båda vårdnadshavare säga upp platsen.

Ny ansökan efter uppsägning

Vårdnadshavare som sagt upp sin fritidshemsplats och gör en ny ansökan inom 90 dagar får betala avgift för den lediga perioden. Detta gäller inte om placeringen avslutas på grund av att vårdnadshavaren blivit arbetssökande eller föräldraledig, eller om platsen blivit uppsagd på grund av bristande betalning och skulden är reglerad.

Så här gör du

För att säga upp din plats måste du logga du in med Bank-ID eller e-legitimation.

Säg upp plats på fritidshem

Du kan också fylla i blanketten och skicka till grundskoleförvaltningen.

Uppsägning av plats fritidshem eller familjedaghem

Om du eller ditt barn har skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så ska du inte använda e-tjänsten.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Om du inte kan använda e-tjänsten för att svara på platserbjudandet så tar du kontakt med grundskoleförvaltningen och ber dem skicka en pappersblankett. Kontaktuppgifter hittar du i slutet av sidan.

Ändra schema

Om en schemaändring påverkar fritidshemmets nuvarande öppettider ska ändringen lämnas in senast två veckor innan ändringen träder i kraft.

För att ändra schemat för ditt barn behöver du logga in i Vklass fritidshem och gå till ditt omsorgsschema. Du hittar stöd för hur du ändrar omsorgsschema i Vklass här: omsorgsschema fritidshem