Säga upp plats eller ändra schema

Här hittar du blankett och information om hur du gör om du vill avsluta ditt barns placering i fritidshemmet eller ändra schemat.

Om ditt barn byter skolenhet flyttar vi över fritidshemsplaceringen till den nya skolenheten. Du behöver därmed inte göra en ny ansökan. En placering vid fritidshemmet avslutas bara om du själv meddelar att du inte längre vill ha platsen.

Informationen på den här sidan gäller bara dig som har en plats i ett av Göteborgs Stads kommunala fritidshem. Om ditt barn går på ett fristående fritidshem ska du kontakta fritidshemmet för att höra vad som gäller där. 

Säga upp plats i fritidshem

Du har rätt att behålla platsen till och med årskurs 6.  Om du vill säga upp ditt barns plats innan dess kan du göra det direkt på webben (i samma e-tjänst som förskolan) eller genom att fylla i och skicka in blanketten till grundskoleförvaltningen. 

Uppsägningstiden för platsen är en månad och räknas från det datum grundskoleförvaltningen tog emot uppsägningen. Du betalar avgift som vanligt under månaden, oavsett om ditt barn använder platsen eller inte.

När du har sagt upp platsen på fritidshemmet får du en bekräftelse. 

Om ni har delad faktura och/eller växelvis boende

Om en vårdnadshavare säger upp platsen så är det den delen av platsen i fritidshemmet som sägs upp. Vi avslutar med andra ord endast platsen för den vårdnadshavare som skickar in uppsägningen. Om vårdnadshavarna vill att platsen avslutas helt behöver båda vårdnadshavarna säga upp platsen (göra en uppsägning var). 

Ändra schema

Vill du ändra vilka tider ditt barn är på fritidshem ska du fylla i blanketten och lämna till skolan.

Så här gör du

Säga upp plats i fritids eller familjedaghem

Du kan säga upp plats på webben. Du behöver e-legitimation eller Bank-ID för att logga in.

Säga upp plats

Du kan också fylla i blanketten och skicka till grundskoleförvaltningen.

Uppsägning av plats fritidshem eller familjedaghem

Ändra schema

Schema för vistelsetid fritidshem

Fyll i och lämna blanketten till fritidshemmet.