Till sidans huvudinnehåll

Hälsobesök och enkla sjukvårdsinsatser


I hälsobesöken ingår ett hälsosamtal och vissa undersökningar, som varierar utifrån elevens ålder. Syftet med hälsobesöken är att stärka elevernas hälsa och att tidigt upptäcka elever som behöver anpassningar och särskilt stöd för att nå utbildningens mål.

Hälsobesök

Elever i förskoleklassen, grundskolan och anpassad grundskola ska erbjudas minst tre hälsobesök med allmänna hälsokontroller. Hälsobesöken ska vara jämnt fördelade under skoltiden.

Vid hälsobesöket pratar skolsköterskan och eleven om elevens hälsa och skolsituation. Samtalet ska utgå från elevens behov och förutsättningar. Från årskurs 4 pratar man om sex, kärlek och relationer och i årskurs 8 pratar man också om alkohol, tobak, droger. 

Hur ser eleven själv på sin hälsa och skolsituation?

 • Vad påverkar eleven positivt och vad är negativt?
 • Finns det något som kan vara ett hinder i skolarbetet?
 • Vilka anpassningar kan skolan göra för att underlätta för eleven?

Förskoleklass

I hälsobesöket i förskoleklass ingår undersökning av

 • vaccinationsstatus
 • syn

Årskurs 1 

 • hörsel 
 • skolläkarbesök

Årskurs 2

I hälsobesöket i årskurs två ingår undersökning av

 • längd och vikt.

Årskurs 4

I hälsobesöket i årskurs fyra ingår undersökning av

 • längd och vikt
 • rygg

Årskurs 8

I hälsobesöket i årskurs åtta ingår undersökning av

 • längd och vikt
 • rygg
 • färgsinne om det finns anledning att göra det.

Vaccinering

Alla elever i grundskolan erbjuds vaccination mot vissa sjukdomar. Eleverna vaccineras för att få ett bra skydd mot allvarliga sjukdomar. Elevhälsan informerar om när det är dags för eleven att få vaccinationerna. Du som vårdnadshavare väljer själv om du vill att ditt barn ska vaccineras. Vaccinationerna kostar ingenting. 

Du kan läsa mer om vaccinationerna här på det nationella vaccinationsprogrammet.

Enkla sjukvårdsinsatser

Elever kan komma på spontana besök hos skolsköterskan eller skolkurator för samtal och stöd i olika frågor på lektionstid utan att frånvaro registreras. Elever kan också besöka skolsköterskan för enklare omplåstring om de skadat sig.

Elevhälsoenkät

Alla elever i årskurs 4 och årskurs 8 får fylla i en enkät om hur de upplever sin hälsa. Svaren ger oss i grundskoleförvaltningen ett bra underlag för förbättringar.

Eleverna får bland annat svara på frågor inom följande område:

 • Skolmiljö
 • Närvaro (årskurs 8)
 • Självupplevd fysisk och psykisk hälsa 
 • Sömn
 • Mat
 • Fysisk aktivitet
 • Kroppsuppfattning och känslor
 • Sexuell hälsa och rättigheter (årskurs 8)
 • Fritid och relationer
 • Våld
 • Alkohol och narkotika (årskurs 8) 
 • Mitt liv och framtid

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}