Till sidans huvudinnehåll

Elevhälsans uppdrag

Skolans elever har tillgång till elevhälsa. Elevhälsan främjar, förebygger och stödjer elevens utveckling i skolan. God hälsa leder till ökat välbefinnande och bättre förutsättningar för lärande.

Vad är syftet med elevhälsan?

Elevhälsan ska precis som resten av skolan skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleverna. Personal med olika kompetenser arbetar tillsammans för att nå detta gemensamma mål. Elevhälsans roll är i första hand förebyggande och hälsofrämjande. Det innebär att elevhälsan bidrar till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsans medverkan är viktig när det gäller generella frågor om elevernas arbetsmiljö och skolans värdegrund. Det kan till exempel handla om

  • arbetet mot kränkande behandling
  • undervisning om tobak, alkohol, andra droger och övrig livsstilsrelaterad ohälsa
  • undervisning om jämställdhet
  • undervisning om sexualitet, samtycke och relationer

Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I det arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar för att stödja varje enskild elev. Till exempel kan personal med specialpedagogisk kompetens bedöma och planera hur en elevs problem bäst ska hanteras i undervisningen utifrån vad man vet om bland annat elevens hälsa och sociala situation.

Även om elevhälsan framförallt ska vara förebyggande och hälsofrämjande ska eleverna också kunna få hjälp med enkla sjukvårdsinsatser. Under sin skoltid ska de dessutom erbjudas ett visst antal hälsobesök. I de obligatoriska skolformerna ska de också erbjudas syn- och hörselundersökning och andra begränsade hälsokontroller.

Relaterad information

Normer och värden

I grundskoleförvaltningen arbetar vi med normer och värden på flera olika sätt. Alla elever ska känna sig sedda och trygga i skolan.

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}