Om elevhälsa och stöd

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa. Elevhälsan främjar, förebygger och stödjer elevens utveckling i skolan. God hälsa leder till ökat välbefinnande och bättre förutsättningar för lärande.

Vad gör elevhälsan?

Elevhälsan

  • Ska vara förebyggande och hälsofrämjande.
  • Ska ge eleverna tillgång till skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog samt specialpedagogiska insatser.
  • Ska erbjuda varje elev hälsobesök med hälsokontroller. 
  • Ska bidra till att skapa lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.
  • Kraven gäller förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola gymnasieskola och särskola.

Vilka yrkesgrupper ingår i elevhälsan?

I elevhälsan ingår skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagog. Det är rektorn på skolan som ansvarar för elevhälsan och som leder samt samordnar insatserna. Elevhälsan arbetar direkt med eleven och tillsammans med lärarna i skolan.

Här kan du läsa om skolsköterskan ”Ally” Ahlam Mohammed Nur på Jättestensskolan.