Elevhälsa och stöd

Barn och unga ska få en god start i livet. Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa som främjar, förebygger och stödjer elevens utveckling i skolan. Eleverna ska känna sig trygga och familjer ska få det stöd de behöver.

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa. Elevhälsan främjar, förebygger och stödjer elevens utveckling i skolan. God hälsa leder till ökat välbefinnande och bättre förutsättningar för lärande.

Om du eller någon du känner har blivit utsatt för kränkande behandling, vänd dig till en vuxen på skolan för att få hjälp. Varje skola ska ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det är rektorn på din skola som är ansvarig för att det inte förekommer kränkande behandling på din skola.

Göteborgs Stad erbjuder familje- och föräldrastödjande insatser i form av föräldrautbildning, familjerådgivning och stöd i juridiska frågor.