Börja skolan

Här har vi samlat information som är bra att veta när ditt barn ska börja skolan i Göteborgs Stad. Vi på grundskoleförvaltningen hoppas att du och ditt barn ska känna er förberedda inför skolstarten och varmt välkomna.

Välkommen till skolan!

Det är dags för ditt barn att börja i skolan, vilket spännande steg!

Det är en hel del som är nytt när det är dags att börja i skolan, både för ditt barn och för dig som är vårdnadshavare. Som vårdnadshavare är det vanligt att ha frågor: Hur fungerar det egentligen i förskoleklass? Kan mitt barn gå på fritidshemmet? Vad behöver jag som vårdnadshavare tänka på inför skolstarten?

Informationsmöte för vårdnadshavare

Ditt barns skola kommer att bjuda in dig till ett informationsmöte inför skolstarten. Under mötet får du information om förskoleklassen och fritidshemmet på just ditt barns skola. Informationsmötet äger rum under senare delen av våren.

Ditt barn får besöka sin nya skola

Inför skolstarten får ditt barn besöka sin nya skola minst en gång. Det sker under senare del av våren. Om det är möjligt följer en förskollärare från ditt barns förskola med på besöket eller besöken. Men om det inte går kan du som vårdnadshavare följa med istället. Att besöka förskoleklassen och fritidshemmet ska förenkla och göra övergången till skolan tryggare för ditt barn.  

Välkomstsamtal för dig som vårdnadshavare

Du bjuds in till ett välkomstsamtal med ditt barns nya lärare. Under samtalet får du möjlighet att berätta om ditt barn. Välkomstsamtalet kommer ske innan skolstarten eller när ditt barn precis har börjat i skolan, alltså någon gång mellan juni och september.

Ditt barns första dagar i skolan

Under informationsmötet och välkomstsamtalet kommer du att få information om hur de första dagarna i skolan kommer att se ut för ditt barn. Varje barn är unikt och den första tiden i förskoleklass och fritidshem kan behöva anpassas efter just ditt barns behov.

Covid-19 (Corona)

Med anledning av rådande läge kan skolornas aktiviteter inför och i samband med skolstart se lite annorlunda ut i år. Grundskolorna i Göteborgs Stad följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Frågor och svar

Vad innebär förskoleklass?

Enkelt uttryckt kan förskoleklassen beskrivas som en kombination mellan förskolans och skolans pedagogik och arbetssätt. Undervisningen i förskoleklass bygger vidare på det som ditt barn har lärt sig i förskolan. Men ditt barn utmanas även att upptäcka och lära sig nya kunskaper och blir på så vis förberedd inför fortsättningen på sin skolgång. Undervisningen ska utveckla ditt barns fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra. Det gör vi genom lek, rörelse, utforskande och praktiska arbetssätt. 

Läs mer om förskoleklass

Hur fungerar det med fritidshem?

Om du arbetar eller studerar kan ditt barn vara på skolans fritidshem före och/eller efter skoldagen. Undervisningen i fritidshem och förskoleklass liknar till stora delar varandra, men fritidshemmets undervisning ska också vara ett komplement till förskoleklassens. Du kan läsa mer om undervisning i fritidshem på skolverkets hemsida. 

Vad kostar det att ha barnet på fritidshem?

Att gå i skolan är gratis, men du behöver betala en avgift om du har ditt barn i fritidshem. Hur mycket du ska betala beror på hur stor inkomst ditt hushåll har. Du kan läsa mer om hur det fungerar mer fritidshem här.

Du kan ansöka om en plats på fritidshemmet till ditt barn här.

Hur fungerar det med hämtning och lämning?

Ditt barn ska vara i förskoleklassen under bestämda tider. Om ditt barn har behov av omsorg tidigare och/eller senare på dagen, på grund av att du arbetar eller studerar, så lämnar och/eller hämtar du ditt barn på fritidshemmet. Ditt barn ska känna sig tryggt hela dagen, därför är lärarna med i övergången mellan förskoleklass och fritidshem.

Får mitt barn mat i skolan och på fritidshemmet?

Alla elever får gratis lunch i skolan. Om ditt barn går på fritidshemmet före och/eller efter skolan serveras också frukost och mellanmål. Om ditt barn behöver specialkost ska du prata med skolpersonalen. Det kan till exempel vara på grund av allergier, av medicinska eller religiösa skäl.

Här kan du läsa mer om mat i skolan

Måste mitt barn ha speciella kläder i skolan?

Den svenska skolan har inga skoluniformer men ditt barn behöver rätt kläder efter väder.

En del av förskoleklassens och fritidshemmets undervisning handlar om att eleverna ska få möjlighet att utveckla rörelseglädje och inspireras till nya upptäckter. Därför behöver ditt barn ha kläder som passar för olika aktiviteter både inomhus och utomhus, oavsett vilken årstid och vilket väder det är. Tänk också på att ditt barn behöver ha tillgång till ombyteskläder på skolan.

Kan mitt barn få undervisning i sitt modersmål?

Om ditt barn har ett annat språk än svenska som modersmål ska förskoleklassen och fritidshemmet medverka till att ditt barn får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Det sker både i undervisningen och i andra dagliga aktiviteter. Däremot har inte skolan skyldighet att erbjuda modersmålsundervisning förrän ditt barn börjar i årskurs 1. 

Här kan du läsa mer om modersmål

När går mitt barn i skolan och när har mitt barn lov?

Läsåret är uppdelat i två terminer - en hösttermin och en vårtermin. Alla kommunala skolor i Göteborg har samma läsårstider. Det innebär att alla börjar och slutar skolan samma dag och att alla har lov samtidigt. Fritidshemmet är öppet även under loven för de fritidshemselever som har behov av omsorg. 

Filer och dokument