Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Undervisning i modersmål


Om ditt barn talar ett annat språk än svenska hemma kan barnet ha rätt till undervisning i sitt modersmål. Det gäller från och med årskurs 1. Barn som tillhör någon av de nationella minoriteterna kan få modersmålsundervisning från och med förskoleklass.

Ditt barn kan ha rätt till undervisning i sitt modersmål i skolan om:

  • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som sitt modersmål
  • språket är dagligt umgängesspråk hemma
  • barnet har grundläggande kunskaper i språket
  • minst 5 elever hos huvudman önskar undervisning i samma språk
  • det finns, eller kan anställas, en lämplig lärare

Detta gäller även teckenspråk.

Det är rektorn på skolan som beslutar om ditt barn har rätt till modersmålsundervisning. Om du vill att ditt barn ska få undervisning i sitt modersmål fyller du i en ansökan och lämnar den till ditt barns skola. Ansökan finns längre ner på sidan.

Tietoa Suomeksi/Information på finska

Här hittar du informationen på finska

Modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk

Judar, sverigefinnar, tornedalingar, samer och romer är nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, finska, meänkieli, samiska (olika varieteter) och romani chib (olika varieteter).

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk hemma. Eleven behöver inte ha grundläggande kunskaper i språket. Det räcker med att en elev önskar läsa sitt nationella minoritetsspråk för att anordna undervisning i modersmål. Undervisningen ges om det finns, eller kan anställas, en lämplig lärare.

Modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken erbjuds från och med förskoleklass.

En romsk elev som kommer från utlandet får ges modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

Modersmål som språkval i årskurs 6–9

I årskurs 6–9 kan ditt barn ha rätt till modersmålsundervisning som en del av sitt språkval. Skolan informerar om vilka språk ni kan välja mellan. Nationella minoritetsspråk ska alltid erbjudas som språkval. Hör av dig till skolan om du vill att ditt barn ska läsa modersmål som språkval.

Rektor beslutar om ditt barn har rätt till modersmålsundervisning

Det är rektorn på ditt barns skola som beslutar om ditt barn har rätt till modersmålsundervisning. Som stöd kan skolan ta reda på vad eleven kan i modersmålet. Nationella minoriteter har alltid rätt till undervisning i modersmål, men skolan kan ändå behöva ta reda på vad eleven kan i modersmålet. 

Ansökan om modersmålsundervisning 

Här hittar du ansökan om modersmålsundervisning. Det går inte att fylla i ansökan på datorn. Du behöver skriva ut ansökan och fylla i den. Du lämnar ansökan till ditt barns skola. Om du behöver hjälp med att fylla i ansökan kontaktar du skolan.

Ansökan på svenska

Ansökan med information på de nationella minoritetsspråken

Barn som tillhör någon av de nationella minoriteterna kan få modersmålsundervisning från och med förskoleklass. Ansökningsblanketterna kommer att uppdateras med den informationen.

Ansökan med information på finska

Ansökan med information på arli

Ansökan med information på nordsamiska

Ansökan med information på sydsamiska

Ansökan med information på jiddisch

Ansökan med information på kalderash

Ansökan med information på resanderomani

Ansökan med information på andra språk

Ansökan med information på engelska

Ansökan med information på somaliska 

Ansökan med information på persiska

Ansökan med information på mandarin

Ansökan med information på arabiska

Ansökan med information på turkiska

Ansökan med information på sorani

Information från Språkcentrum och Skolverket

Läs mer om modersmålsundervisning hos Språkcentrum, Göteborgs Stad

Skolverkets information om modersmålsundervisning

Skolverkets information om modersmål som språkval


Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}