Till sidans huvudinnehåll

Undervisning i modersmål

Om ditt barn talar ett annat språk än svenska hemma kan barnet ha rätt till undervisning i sitt modersmål. Det gäller från och med årskurs 1. Barn som tillhör någon av de nationella minoriteterna kan få modersmålsundervisning från och med förskoleklass.

Ditt barn kan ha rätt till undervisning i sitt modersmål i skolan om:

  • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som sitt modersmål
  • ni talar språket hemma varje dag
  • barnet har grundläggande kunskaper i språket
  • minst fem elever hos Göteborgs grundskoleförvaltning önskar undervisning i samma språk
  • det finns, eller kan anställas, en lämplig lärare

Detta gäller även teckenspråk.

Om ditt barn är adopterat och har ett annat modersmål än svenska kan barnet få modersmålsundervisning. Ett krav är att barnet har grundläggande kunskaper i språket även om språket inte talas hemma varje dag.

Vad betyder grundläggande kunskaper?

Grundläggande kunskaper i modersmålet betyder att eleven måste kunna följa med aktivt i undervisningen och förstå enkla texter. Barnet ska förstå muntliga instruktioner samt kunna delta i samtal om enkla ämnen. Kraven för grundläggande kunskaper ökar med elevens ålder.

Det är rektorn på skolan som beslutar om ditt barn har rätt till modersmålsundervisning. Om du vill att ditt barn ska få undervisning i sitt modersmål fyller du i en ansökan och lämnar den till ditt barns skola. Ansökan finns längre ner på sidan.

Tietoa Suomeksi/Information på finska

Informationen på finska

Modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk

Judar, sverigefinnar, tornedalingar, samer och romer är nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoritetsspråken är jiddisch, finska, meänkieli, samiska (olika varieteter) och romani chib (olika varieteter).

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till modersmålsundervisning även om ni inte pratar språket hemma varje dag. Eleven behöver inte ha grundläggande kunskaper i språket. Det räcker med att en elev önskar läsa sitt nationella minoritetsspråk för att Göteborgs grundskoleförvaltning ska ge undervisning i modersmålet. Undervisningen ges om vi har, eller kan anställa en lämplig lärare.

Modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken erbjuds från och med förskoleklass.

En romsk elev som flyttar till Sverige kan få modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

Ansök om modersmålsundervisning genom att fylla i blankett som finns längst ner på sidan.

Modersmål som språkval i årskurs 6–9

I årskurs 6–9 kan ditt barn ha rätt till modersmålsundervisning som en del av sitt språkval. Skolan informerar om vilka språk ni kan välja mellan. Nationella minoritetsspråk ska alltid erbjudas som språkval. Hör av dig till skolan om du vill att ditt barn ska läsa modersmål som språkval.

Rektor beslutar om ditt barn har rätt till modersmålsundervisning

Det är rektorn på ditt barns skola som beslutar om ditt barn har rätt till modersmålsundervisning. Som stöd kan skolan ta reda på vad eleven kan i modersmålet.

Nationella minoriteter har alltid rätt till undervisning i modersmål, men skolan kan ändå behöva ta reda på vad eleven kan i modersmålet.

Skolan hör av sig när beslutet är fattat.

Avslut av modersmålsundervisning

Om du inte längre vill att ditt barn ska delta i modersmålsundervisningen fyll i blanketten Avsluta modersmålsundervisningen och lämna blanketten till skolan. Blanketter ligger längst ner på sidan. 

Information från Språkcentrum och Skolverket

Läs mer om modersmålsundervisning hos Språkcentrum

Skolverkets information om modersmålsundervisning

Skolverkets information om modersmål som språkval


Blanketter för modersmålsundervisning

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}