Till sidans huvudinnehåll

Särskilda undervisningsgrupper


Särskild undervisningsgrupp SU-grupp kallad, är en stadenövergripande grundskoleverksamhet där elever kan få en plats efter utredning om behovet av särskilt stöd. Målgruppen för verksamheten är elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer eller svårigheter som liknar dessa.

Att få plats i en SU-grupp kan inte väljas eller önskas av vårdnadshavare utan beslutas av rektor efter utredning.

Verksamhetens grundläggande förhållningssätt är att ”barn gör rätt om de kan”. Personalens roll är att stödja eleven i att utveckla ämneskunskaper, men också de lärandeerfarenheter och förmågor som eleven saknar. 

Perspektivet hos personalen är främst relationellt viket betyder att personalen söker efter orsakerna till att eleven har svårigheter i lärmiljön och inte orsaker hos den enskilda eleven.

Personalen har specialistkompetens och arbetar i arbetslag kring eleven. Verksamhetens elevhälsa arbetar främjande och förebyggande i tätt samarbete med personal och vårdnadshavare. Verksamheten kan även erbjuder särskilt stöd i fritidshem.

Genom ett elevnära arbete där respekt, trygghet och relation är centralt skapas en god plattform för delaktighet. Verksamheten har en prestigelös dialog med elevens vårdnadshavare vilket är en framgångsfaktor för att stödja eleven i dennes utveckling.

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

Öppettider

${loading}