Till sidans huvudinnehåll

Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller bero på något som hänt i livet, en olycka eller en sjukdom. Detta kan göra det svårare för barn och elever att delta i en undervisning som inte tar tillräcklig hänsyn till elevers olikheter. Det är därför extra viktigt att rätt sorts hjälp ges tidigt och under hela utbildningen i förskolan och skolan.

Alla elever är olika och skolan behöver ta fram olika individuella lösningar så att alla elever ges lika möjligheter att klara de olika momenten i undervisningen.

Rektorn har ansvar för att ge särskilt stöd

Läraren ska anpassa undervisningen för en elev med funktionsnedsättning. Elever som behöver särskilt stöd i skolan ska få det. Rektor har det yttersta ansvaret för att undervisningen organiseras så att eleven med funktionsnedsättning kan uppfylla betygskriterierna.

Den som driver skolan, huvudmannen, har ansvar för att eleven får tillgång till de verktyg och hjälpmedel som eleven behöver för sin skolgång.

Du kan läsa mer om vad som gäller på skolverkets sida.

Stöd till elever med hörselnedsättning

Elever med hörselnedsättning har rätt till stöd från hörselpedagog för att kunna nå kunskapsmålen. I hörselpedagogiskt stöd ingår information och rekommendationer kring anpassningar för att elevens lärmiljö ska vara tillgänglig. 

Hörselpedagogen går igenom detta:

  • Information om elevens hörselnedsättning och dess konsekvenser  
  • Rekommendationer kring ljudmiljö  
  • Rekommendationer kring hörselteknik  
  • Rekommendationer kring pedagogiska strategier  
  • Information/lektion till elevgrupp  
  • Elevsamtal  
  • Verksamhetsbesök  
  • Uppföljning  

Kontakta hörselpedagogerna:horselpedagoger@grundskola.goteborg.se

Stöd vid funktionsnedsättning

Omsorg och stöd

Kommunens stöd vid  funktionsnedsättning

Du som bor i Göteborg ska kunna vara självständig och delaktig utifrån dina egna förutsättningar. Här hittar du information om hur kommunen kan hjälpa till när du har behov av stöd och hjälp i vardagen.

Omsorg och stöd

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning erbjuder information och vägledning om vilket stöd som finns i samhället för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Vi kan också ge vägledning till rätt myndighet eller instans.

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta os.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}