Aktuellt i grundskolan

Här berättar vi om grundskolan, om nyheter och annat aktuellt.

Aktuellt

 • Elever målar sig in i svenska språket

  Publicerad 20 september 2022
  Ett svallande blått hav omger en ö full av aktiviteter. Tavlan är nästan en exakt kopia av Donsö. Elever från Ukraina gjorde tavlan under sina lektioner i svenska. – Språket tränas under tiden som eleverna är kreativa, säger Maria Lidman, lärare i svenska som andra språk på Donsö skola.
 • Ökad kunskap om nationella minoriteter ökar tryggheten

  Publicerad 19 september 2022
  Vi behöver öka kunskapen om våra nationella minoriteter för att bättre förstå de problem som ibland uppstår. Det är viktigt för ökad trygghet för både vårdnadshavare och elever på skolorna, inledde Peter Johansson utbildningschef Nordost, temadagen om Romsk inkludering.
 • Gårdstensskolan satsar på Skolvalet och Ungdomsfullmäktige

  Publicerad 7 september 2022
  I förra veckan var det skolval på Gårdstensskolan. Alla elever i årskurs 6-9 deltog. "Vi vill skapa intresse för demokrati och politik och visa för eleverna hur de kan påverka samhället. Samtidigt vill vi visa hur ett val går till", berättar Alfred Zakrisson, biträdande rektor på Gårdstensskolan.
 • Kulturskolan sätter tonen på kulturkalaset

  Publicerad 2 september 2022
  Årets kulturkalas i Göteborg startade på bästa sätt med musik, sång och kreativt skapande med Kulturskolan i Slottsskogen.
 • Ny lärplattform för skolorna i Göteborg – Pilotskolan Svartedalsskolan har tyckt till

  Publicerad 29 augusti 2022
  ”Här är platsen där de digitala kanalerna pratar med varandra”. Så beskriver Frida Hellgren Kesti den nya digitala lärplattformen Vklass. Hon är biträdande rektor på Svartedalsskolan som är en av två pilotskolor i grundskolan som testat plattformen. Vklass införs nu på alla kommunala grund- och gymnasieskolor i Göteborg.
 • Det finns plats för alla elever från Römosseskolorna

  Publicerad 19 augusti 2022
  Grundskoleförvaltningen har sedan juni tagit emot 123 ansökningar från elever från Römosseskolorna. Alla får plats på en kommunal skola.
 • Lundenskolans kök lagar 3 600 portioner till hungriga fotbollsspelare varje dag

  Publicerad 21 juli 2022
  Det är färgrikt i Lundenskolans matsal. Röda, gröna och randiga lag sitter i grupper och äter kycklinggryta. Peter Skånberg arbetar i Lundenskolans skolrestaurang, men hoppar nu in och arbetar under de stora cuperna. ”Det är god mat”, förklarar William från Hamburg i sin randiga fotbollströja.
 • Det ska vara roligt och bra att bo på våra skolor under Gothia Cup

  Publicerad 19 juli 2022
  Gothia Cup är åter i staden. Det betyder att några måste arbeta även under sommaren då de flesta av oss andra har semester. Många av de nästa 37 000 spelarna bor i stadens skolor.
 • Skolinspektionens utredning av olyckan på Sjumilaskolan är klar

  Publicerad 29 juni 2022
  Skolinspektionen ger i sin rapport Göteborgs Stad kritik när det gäller ansvaret för tillsynen av eleverna på skolan.
 • Lågt valdeltagande till Ungdomsfullmäktige

  Publicerad 21 juni 2022
  Enklare att rösta och kandidera digitalt. Rösta under skoltid och mer stöd till skolor. Det är några förslag för att öka valdeltagandet till Göteborgs Stads Ungdomsfullmäktige som presenteras i en ny rapport från grundskoleförvaltningen.
 • Ny organisation för grundskolorna ska ge bättre stöd i undervisningen

  Publicerad 16 juni 2022
  Sedan 2020 arbetar grundskoleförvaltningen med att utveckla organisationen för de kommunala grundskolorna i Göteborgs Stad. Just nu är fokus på elever som har behov av extra stöd i undervisningen.
 • Hisingens elever uppträdde på GöteborgsOperan i Tvåornas kör

  Publicerad 16 juni 2022
  Under läsåret har cirka 300 elever på Hisingen i årskurs två tränat på sång och dans inför Tvåornas kör. Den tredje juni fick de äntligen kliva upp på GöteborgsOperans stora scen och sjunga tillsammans.
 • Ta en RISK och pröva något nytt på Lövgärdesskolan

  Publicerad 16 juni 2022
  — De praktiska och estetiska ämnena är ju det som gör livet värt att leva, skrattar Sanna-Maria Cacatian och låser upp en dörr. Dagen handlar om dans, musik, mat eller rörelse — alltså om skapande och kreativitet.
 • Grundskoleförvaltningens granskning av olycka på en skolgård är nu klar

  Publicerad 10 juni 2022
  Grundskoleförvaltningens egen granskning av olyckan när en elev trillade från en klippa på en skolgård på Hisingen är nu klar.
 • Sång och dans på fritidshemmet när eleverna övar inför musikalen

  Publicerad 8 juni 2022
  Eleverna sjunger taktfast ”blinka lilla stjärna där”. Med betoning på varje ord - stackato. Pontus Bertling musiklärare på Gamlestadsskolan hjälper musikalkören med elever från förskoleklass till årskurs 2 att värma upp rösterna inför dagens repetition. För om en vecka ska de spela upp sin musikal för elever och föräldrar.
 • Biblioteksverksamheten på Donsö och Styrsö förändras med start i sommar

  Publicerad 1 juni 2022
  Med start i sommar förstärks Styrsö bibliotek med resurser från Donsö bibliotek, som flyttar ut ur sina nuvarande lokaler på Donsöskolan. Skolan kommer istället att bygga upp ett skolbibliotek för eleverna.
 • Grundskoleförvaltningens omvärldsanalys och verksamhetsnomineringar inför budgetåret 2023

  Publicerad 31 maj 2022
  I Göteborgs Stad spänner budgetprocessen över hela kalenderåret. Alla nämnder i staden ska ta fram verksamhetsnomineringar inför stadens budgetarbete. I verksamhetsnomineringarna finns det som grundskolenämnden anser vara det viktigaste för budgetprocessen i staden att ta hänsyn till inför nästa år. Verksamhetsnomineringarna beslutades av grundskolenämnden i mars. Därefter överlämnades de som ett underlag för Göteborgs Stads budgetprocess. I samband med att vi inom grundskoleförvaltningen tar fram våra verksamhetsnomineringar tar vi också fram en nuläges- och omvärldsanalys. Den fungerar som ett underlag för verksamhetsnomineringarna.
 • När eleverna blir lärare för en dag

  Publicerad 31 maj 2022
  På Nygårdsskolan håller några elever från årskurs fem en lektion för lågstadiet. De berättar om näringskedjan i havet och vad som händer när det blir obalans. Lektionen är en del av skolans arbete med naturvetenskap och hållbar utveckling. Och en del av programmet ”Globala målen i skolan”.
 • En lektion eleverna kommer ihåg

  Publicerad 20 maj 2022
  — Ett levande klassrum är mycket roligare än den vanliga undervisningen, säger David Geiser Mellkvist. Han är på väg mellan två av många grupper i klassrummet där hans högstadieelever och vuxna elever som läser svenska för invandrare, SFI, sitter och samtalar. Det är onsdag förmiddag på Önneredsskolan
 • Lärarna på Nygårdsskolan delar erfarenheter med Barcelona

  Publicerad 17 maj 2022
  Tonåringar är tonåringar vart de än är i Europa! Det skrattas runt bordet på gården på Nygårdsskolan där pedagogerna på skolan delar erfarenheter runt lunchbordet med kollegor från Barcelona. Vårsolen skiner och det rasslar i de nyvakna bambubuskarna.
 • Specialpedagog Maria ”duschar eleverna med språk”

  Publicerad 4 maj 2022
  Maria Taheri brinner för att stärka elevers läsförmåga. I sitt arbete tar hon hjälp av ett digitalt läsverktyg som analyserar ögonrörelser. — Att lära sig läsa är grunden för all inlärning. För att kunna ge rätt stöd och stimulans gör vi ett digitalt test av läsförmågan hos alla våra elever. Vi kan då lättare identifiera elever som behöver mer stöttning i sin läsning, säger Maria.
 • Nolltolerans mot skojbråk

  Publicerad 30 mars 2022
  På Kvibergsskolan arbetar pedagoger och elever aktivt med jämställdhet och att motverka machokultur, till exempel genom en nolltolerans mot skojbråk. Jennifer, skolkurator och Alexander, socialpedagog tog initiativ till arbetet och vill nu sprida det vidare till andra skolor.
 • Oscar Fredriksskolan och Skutehagsskolan har gått vidare till semifinal i Vi i femman

  Publicerad 25 mars 2022
  Åtta klasser deltog i kvartsfinalerna. Fyra gick vidare till semifinal. Skolorna som har gått vidare till semifinal är Lackarebäcksskolan 5A, Oscar Fredriksskolan 5A, Skutehagsskolan 5C och Vällsjöskolan 5A.
 • Hon lär eleverna att se sin egen kunskap

  Publicerad 1 mars 2022
  — Det är fantastiskt när eleverna får syn på sin egen kunskap – genom att jag ställer rätt frågor. Sättet att arbeta i ULAN-projektet gör att eleverna kan visa de förkunskaper eller erfarenheter de har med sig, säger Karin Nyberg.
 • Elever skapar framtidens lekplatser

  Publicerad 21 februari 2022
  Just nu har du möjlighet att ta del av bidragen till tekniktävlingen ”Framtidens lekplats”. Elever på skolor i Göteborgs Stad har skapat flera av bidragen. Till och med 25 februari går det att se bidragen på flera platser i Göteborg. Det går även att titta på utställningen digitalt.
 • ABC föräldraträffar ger barnfamiljer stöd i vardagen

  Publicerad 21 januari 2022
  Göteborgs Stad ger olika slags stöd till föräldrar och andra viktiga vuxna. Ett exempel är ABC föräldraträffar där fokus är att ge stöd och hjälp i föräldrarollen.
 • Fritidshemmet på Sisjöskolan utvärderar verksamheten hela tiden

  Publicerad 13 januari 2022
  När ”Feliz Navidad” låter på Sisjöskolans gård springer alla eleverna till leksaksboden. För de vet att nu blir det julkalender – och roligt. Men de vet inte vilket arbete som ligger bakom för att aktiviteten kring ”Julkalendern” ska fungera. Efter en enkel utvärdering vet alla de som arbetar i fritidshemmet hur de ska göra. För de utvärderar verksamheten hela tiden.
 • ”Det enda yrket där jag har fått applåder när jag kommit tillbaka efter att ha varit sjuk”

  Publicerad 16 december 2021
  Om fler valde karriärväg som Angelica Lundin skulle skolans stora utmaning med kompetensförsörjning snart vara löst. I podden Skolverkstan berättar hon om resan från kemiforskningen via läraryrket till sin nya roll som skolledare på Ryaskolan.
 • Vi höjer elevpengen med 3,5%

  Publicerad 7 december 2021
  Politikerna i kommunfullmäktige har bestämt att grundskoleförvaltningen får 8,9 miljarder kronor nästa år. Nu har politikerna i grundskolenämnden bestämt vad de 8,9 miljarderna ska användas till.
 • Så går det för kvaliteten i skolorna

  Publicerad 17 november 2021
  Nu är kvalitetsrapporten för läsåret 2020/2021 klar. Flickorna har fortsatt bättre kunskapsresultat än pojkarna. Eleverna upplever studieron som generellt bättre. Samarbetet mellan professionerna på skolorna ökar.