Grundskola och grundsärskola

Du kan sortera listan över alla grundskolor efter stadsdel. Du kan även sortera dem efter olika inriktningar. Grundskolorna är antingen kommunala eller friskolor (som förr kallades privata).

Här finns information om när grundskolans terminer börjar och slutar, samt lov- och studiedagar. Höstlov är vecka 44 och sportlov vecka 7. Påsklovet är också gemensamt för alla skolor. Men vilken vecka det är kan variera, beroende på om det ligger före eller efter påsk. Välj den stadsdel som skolan tillhör för att se just din skolas tider.

Hjärntorget är Göteborgs Stads pedagogiska IT-stöd för förskola, skola, gymnasium och vuxenutbildning.

Kulturskolan är frivillig undervisning i musik, sång och andra estetiska ämnen för barn efter skoltid. Här hittar du ansökan och all information om kulturskolan.

Varje stadsdel och skola har sin egen matsedel. Behöver ditt barn specialkost eller har allergi ska du berätta det för personalen i skolan.

Om du vill prata med en studie- och yrkesvägledare inför ditt val till gymnasiet kan antingen prata med vägledaren på din skola eller på Vägledningscentrum.

På sidor under Företagare får du information om vad du behöver veta och göra för att starta och driva fristående grundskola och vilka regler som gäller. Här kan du också ansöka om och redovisa tilläggsbelopp samt anmäla omfattande frånvaro.