Grundskola och grundsärskola

Alla barn och unga i Göteborg har rätt att gå i skolan. I skolan ger vi våra elever kunskap och förmåga att påverka både samhället och sin egen framtid. Här hittar du information om hur skolan fungerar och vilket stöd vi erbjuder dig som elev eller vårdnadshavare.

Här har vi samlat information som är bra att veta när ditt barn ska börja skolan i Göteborgs Stad. Vi på grundskoleförvaltningen hoppas att du och ditt barn ska känna er förberedda inför skolstarten och varmt välkomna.

Här finns kontaktuppgifter till alla skolor med förskoleklass till årskurs 9 i Göteborg - både kommunala och fristående. Du kan sortera efter stadsdel, inriktning eller om skolan är kommunal eller fristående.

Varje stadsdel och skola har sin egen matsedel. Behöver ditt barn specialkost eller har allergi ska du berätta det för personalen i skolan.

Här berättar vi om grundskolan, om nyheter och annat aktuellt.

Här finns information om när skolans terminer börjar och slutar, och om lov- och studiedagar. Här kan du också läsa om hur du ansöker om ledighet.

Hjärntorget är Göteborgs Stads pedagogiska IT-stöd för förskola, skola, gymnasium och vuxenutbildning.

Lovskola ger ditt barn i årskurs 8 och 9 möjligheten att förbättra sina betyg om de riskerar att inte nå kunskapskraven för att påbörja ett nationellt yrkesprogram på gymnasiet. Några skolor erbjuder lovskola i lägre årskurser.

Har du klagomål på förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan eller fritidshemmet? Då vill vi veta det. Vi vill att skolan ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. Därför är det viktigt att vi får information om sådant som inte fungerar och sådant som kan bli bättre.

Om du vill prata med en studie- och yrkesvägledare inför ditt val till gymnasiet kan antingen prata med vägledaren på din skola eller på Vägledningscentrum.

Kulturskolan är frivillig undervisning i musik, sång och andra estetiska ämnen för barn efter skoltid. Här hittar du ansökan och all information om kulturskolan.

På sidorna under Företagare får du information om vilka regler som gäller och vad du behöver veta och göra för att starta och driva fristående grundskola. Här kan du också ansöka om och redovisa tilläggsbelopp samt anmäla omfattande frånvaro.

Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för den kommunala grundskolan, grundsärskolan, fritidshem, och fritidsklubbar.