Grundskola och grundsärskola

Alla barn och unga i Göteborg har rätt att gå i skolan. I skolan ger vi våra elever kunskap och förmåga att påverka både samhället och sin egen framtid. Här hittar du information om hur skolan fungerar och vilket stöd vi erbjuder dig som elev eller vårdnadshavare.

Börja skolan

Här har vi samlat information som är bra att veta när ditt barn ska börja skolan i Göteborgs Stad. Vi på grundskoleförvaltningen hoppas att du och ditt barn ska känna er förberedda inför skolstarten och varmt välkomna.

Hitta grundskolor och grundsärskolor

Här finns kontaktuppgifter till alla grundskolor i Göteborg - både kommunala och fristående. Du kan sortera efter stadsdel, inriktning eller om skolan är kommunal eller fristående.

Nyanlända elever

Mottagningsenheten tar emot alla nyanlända elever som kommer till Göteborg och som ska gå i förskoleklass till och med årskurs 9. Vi kartlägger elevens kunskaper och utbildningsbakgrund under två veckors introduktion.

Aktuellt i grundskolan

Här berättar vi om grundskolan, om nyheter och annat aktuellt.

Läsårstider och ledighet

Här finns information om när höstterminen och vårterminen i Göteborgs kommunala förskoleklasser, grundskolor och grundsärskolor börjar och slutar. Här finns även information om lov- och studiedagar. Du kan också läsa om hur du ansöker om ledighet.

Att vara utomlands en längre period

Om ditt barn ska vara en längre period utomlands eller gå på en skola i ett annat land finns det några saker du som vårdnadshavare behöver göra.

Mat i grundskolan

Här hittar du information om maten i grundskolan. Om ditt barn behöver specialkost eller anpassad måltid ska du berätta det för personalen i skolan. Du kan även ansöka om specialkost eller anpassad måltid längre ner på sidan.

Vklass

I Vklass får du som elev och vårdnadshavare koll på allt som rör skolan. I Vklass kan du bland annat följa kunskapsutvecklingen, anmäla frånvaro och få information från skolan.

Barn- och elevförsäkringar

Göteborgs Stad har en olycksfallsförsäkring som omfattar alla barn och skolelever som är folkbokförda i Göteborg. Försäkringen gäller från 0 till och med 17 års ålder, eller så länge de går i gymnasiet.

Skola på lovet

Lovskola ger ditt barn i årskurs 8 och 9 möjligheten att förbättra sina betyg om de riskerar att inte nå kunskapskraven för att påbörja ett nationellt yrkesprogram på gymnasiet. Några skolor erbjuder lovskola i lägre årskurser.

Lämna klagomål

Har du klagomål på förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, elevhälsan eller fritidshemmet? Då vill vi veta det. Vi vill att skolan ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. Därför är det viktigt att vi får information om sådant som inte fungerar och sådant som kan bli bättre.

Studievägledning inför gymnasiet

Om du vill prata med en studie- och yrkesvägledare inför ditt val till gymnasiet kan antingen prata med vägledaren på din skola eller på Vägledningscentrum.

Kulturskolan

Vill du göra något roligt och kreativt på din fritid? Kulturskolan finns för dig som är mellan 6 och 19 år och erbjuder en konstnärlig och pedagogisk verksamhet med många olika ämnen och kurser. Du kan komma till Kulturskolan och sjunga, dansa, arbeta med film, bild, keramik, cirkus, spela teater eller ett instrument och mycket mer.

Starta och driva fristående skola

På sidorna under Företagare får du information om vilka regler som gäller och vad du behöver veta och göra för att starta och driva fristående grundskola. Här kan du också ansöka om och redovisa tilläggsbelopp samt anmäla omfattande frånvaro.

Grundskoleförvaltningen

Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för den kommunala grundskolan, grundsärskolan, fritidshem, förskoleklass och kulturskolan.

Statistik skolplaceringar

Här samlar vi statistik från skolplaceringar från läsår 2019/2020 och framåt. Här kan du läsa hur många som har önskat skola i olika delar av staden och hur många som har fått plats på någon av skolenheterna de önskade.