Till sidans huvudinnehåll

Rätt och fel om förskolan


Det sprids falska påståenden om förskolan. På den här sidan hittar du information om vilka rykten som sprids och information om hur vi arbetar i förskolan.

Felaktiga påståenden om förskolan

Under det senaste året har felaktiga påståenden om förskolan spridits via olika digitala kanaler. Exempelvis har det i sociala medier förekommit påståenden om att förskolor använder böcker om sex- och samlevnad i sin undervisning, är rasistiska eller gör felaktiga orosanmälningar till socialtjänsten. Det stämmer inte.

Information på olika språk 

Här hittar du information på olika språk om hur förskolan arbetar och dess uppdrag: information om förskola på flera språk.  

Varför är förskolan viktig?  

I förskolan lär sig ditt barn nya saker och utvecklas genom att leka, skapa och utforska på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Utbildningen i förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande. I förskolan ingår undervisning som stimulerar och utmanar barnen med läroplanens mål som utgångspunkt. Genom att läsa förskolans läroplan får du veta mer om vilka mål och uppdrag vi har. Du hittar den här: läroplanen på skolverket.se

Forskning visar att utbildningen i förskolan har en stor betydelse för barnens hälsa, skolgång och deras framtida möjligheter att etablera sig i yrkeslivet. Forskningen visar också att förskolan har en positiv inverkan på barns utveckling och lärande, särskilt för flerspråkiga barn.  

Svar på rykten och felaktiga påståenden om förskolan 

Undervisar vi om sex- och samlevnad i förskolan? 

Under våren har det spridits klipp i sociala medier som hävdar att en lärobok om sex- och samlevnad används i förskolan i Göteborg. Det stämmer inte.

Den typen av undervisning ingår inte i läroplanen och det finns inga belägg för att boken används. I förskolans läroplan står det att förskolan ska respektera barns rätt till kroppslig och personlig integritet.

Förskolan följer Skolverkets lagar och krav och har barnens lärande och utveckling i centrum.

Hur jobbar förskolan med orosanmälningar? 

Under 2023 har det förekommit påståenden om att förskolan gör felaktiga orosanmälningar till socialtjänsten. Det stämmer inte.

Orosanmälan kan till exempel handla om förälder med psykisk ohälsa, missbruk eller kriminalitet i hemmet eller att barn inte har det de behöver för att må bra. Alla som arbetar med barn i Sverige har anmälningsplikt. Det betyder att alla anställda enligt lag är skyldiga att informera socialtjänsten när det finns oro för ett barn. Detta görs genom en orosanmälan där förskolan beskriver den oro de känner för ett barn. Därefter är det socialtjänsten som ansvarar för fortsatt arbete.

Här kan du läsa mer om socialtjänsten för barn och unga: kollpasoc.se

Diskrimineras barn i förskolan?  

Under 2023 har det förekommit ryktesspridning om att det finns förskolor som behandlar barn rasistiskt. I förskolans uppdrag ingår att arbeta aktivt för att motverka rasism, om barn trots detta bli utsatt för rasism ska händelsen utredas enligt förvaltningens rutin.

Alla barn har rätt till en trygg och stimulerande miljö, fri från diskriminering och kränkande behandling. Vi arbetar aktivt för barnens lika rättigheter och för att motverka alla former av kränkningar. Prata gärna med förskolans personal om du vill veta mer om hur vi arbetar med barnens rättigheter och FN:s barnkonvention.

Det här gör förskoleförvaltningen för att motverka ryktesspridning 

Förskoleförvaltningen samarbetar med flera olika myndigheter för att motverka ryktesspridning och stärka tilliten till förskolan. Bland de åtgärder som vi genomför ingår bland annat att:

  • Nå ut med korrekt information i våra kanaler om förskolans uppdrag och hur vi arbetar.
  • Samarbeta med olika myndigheter, förvaltningar och organisationer som är i kontakt med medborgare för att kunna öka tilliten till förskolan. 

  • Bevaka ryktesspridning om förskolan och vår verksamhet. 

Så här kan du hjälpa till 

Om du hör något om förskolan som du misstänker är fel kan du hjälpa till att minska risken för att det sprider sig.  

  • Varifrån kommer informationen? Var källkritisk!
  • Ta reda på fakta. På goteborg.se/forskola finns mycket information om förskola.

  • Berätta för andra att det felaktiga påståendet inte stämmer.

 

Kontakta förskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om förskolan så kan du kontakta förskoleförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Förskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1116
405 23 Göteborg

${loading}