Till sidans huvudinnehåll

IST Home Skola - ange schema, frånvaro och ledighet

Göteborgs Stad använder ett digitalt verktyg för att sköta närvaron i förskolan. I appen IST Home Skola kan du hantera ditt barns tider. Systemet IST Home Skola är en del av förskolans digitala närvarosystem Lämna & hämta.

Så här gör du

Använd appen IST Home Skola

Med hjälp av appen IST Home Skola kan du sköta ditt barns närvaro genom din telefon. Här kan du:

  • registrera vistelsetider
  • sjukanmäla ditt barn
  • anmäla ledighet

För att använda appen behöver du en Iphone eller en Android-telefon. Appen finns att ladda hem från App Store eller Google Play.

Du loggar in i appen med hjälp av ditt bank-id. Om du inte har ett bank-id använder du inloggningstjänsten Skol-id istället. För att få ett Skol-id utfärdat vänder du dig till personalen på ditt barns förskola.

Så här fungerar appen IST Home Skola

Svar på vanliga frågor om digital närvarohantering

Informationsfolder för appen IST Home Skola

Instruktionsfilmer för hur du använder appen Om du inte kan starta filmerna, testa att använda en annan webbläsare.

Information på finska/Tietoa suomeksi

Så här fungerar appen IST Home Skola_FINSKA

Informationsfolder för appen IST Home Skola_FINSKA

Information på engelska/Information in English

Så här fungerar appen IST Home Skola_ENGELSKA

Informationsfolder för appen IST Home Skola_ENGELSKA

Om du inte kan använda appen

Om du inte har möjlighet att använda appen så kan du få hjälp av personalen på ditt barns förskola. Du kan använda blanketten för vistelsetider som finns längre ner på denna sida.

Blanketter

Schema för barnet inom förskola och familjedaghem (pedagogisk omsorg) 

Om ditt barn är i behov av utökad vistelsetid under tiden du är föräldraledig eller på grund av familjens situation behöver du göra en ansökan. Det är respektive rektor som fattar beslut.

För att ansöka använder du blankett: Ansökan om utökad vistelsetid i förskolan

Information och regler

Ändringar i schemat eller vistelsetiden ska du registrera i appen IST Home Skola (som är en del av förskolans digitala närvarosystem Lämna & hämta) eller meddela skriftligt, minst två veckor innan. Det nya schemat börjar gälla först när förskolan har godkänt schemaändringen. Schemat visar vilken tid ditt barn ska komma till förskolan och vilken tid barnet ska bli hämtat. Vistelsetiden är det antal timmar per vecka som ditt barn är på förskolan.

Om barnet varit sjukt eller ledigt kan du inte använda tid utöver schemat som kompensation, då schemat ligger till grund för personalens arbetstider.

Är du föräldraledig så har det äldre barnet rätt till barnomsorg 15 timmar per vecka. Är du arbetslös kan du välja 15 timmar per vecka eller 25 timmar per vecka. Förskolan eller dagbarnvårdaren ansvarar för, och meddelar, hur schemat läggs.

För dig som är vårdnadshavare och studerar eller arbetar under föräldraledigheten gäller inte ansökan om utökad vistelsetid. Istället ska du skicka in registreringsintyg eller arbetsgivarintyg för dina studier eller ditt arbete till förskoleservice.

Har du ett arbete med oregelbunden arbetstid/ledighet med en längre sammanhängande och upprepad ledighet i din tjänst (minst två veckor) har du rätt till barnomsorg 25 timmar per vecka, exempelvis vid arbete på sjön. Om du har en längre sommarledighet omfattas du inte av detta, då det inte räknas som upprepad ledighet. 

Om du är behovs- eller timanställd har du rätt till barnomsorg minst 25 timmar per vecka. Vid arbete som överstiger dessa timmar ska du kontakta förskolan eller pedagogisk omsorg för att diskutera ditt behov av ytterligare omsorg. 

Ansöka om frånvaro längre än två månader 

Frånvaro längre än två månader behöver vara beviljad för att ditt barn ska få behålla sin plats i kommunal förskoleverksamhet. Använd den här blanketten när du ansöker: ansökan om längre frånvaro

Oleskelu ajan tai vuorolistan muuttaminen

Kontakta förskoleservice

Har du synpunkter eller frågor kring din plats i barnomsorgen, schema eller vistelsetid? Kontakta förskoleservice.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Förskoleservice", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1116
405 23 Göteborg

Relaterat innehåll

Förskola och utbildning

Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg

Här kan du ta del av mer information som berör avgifter relaterade till ditt barns plats i förskola och pedagogisk omsorg.

Förskola och utbildning

Vem får förskoleplats i Göteborg?

Läs mer om vem som får förskoleplats i Göteborg,

${loading}