Till sidans huvudinnehåll

Om pedagogisk omsorg


Familjedaghem är en form av pedagogisk omsorg och ett alternativ till förskola. Vill du att ditt barn ska få barnomsorg i en mindre barngrupp ska du välja familjedaghem.

Familjedaghem är barnomsorg i mindre grupp

I Göteborgs Stad finns det kommunalt anställda dagbarnvårdare i många områden. I ett familjedaghem arbetar dagbarnvårdare med en liten grupp barn i åldern 1–5 år. Oftast utgår verksamheten från dagbarnvårdarens hem.

Specifikt för familjedaghem

Det unika med familjedaghem är att ditt barn får både hemmiljö och verksamhet i större grupp. Större delen av veckan är barnen i en mindre grupp och får det lilla extra av närhet och trygghet. Under veckan deltar ditt barn också i planerade gruppverksamheter, både ute och inne. Då träffas flera dagbarnvårdare med sina barngrupper och tillsammans tränas det sociala samspelet i större grupp.

Familjedaghem följer förskolans läroplan

I familjedaghemmen är läroplanen för förskolan vägledande. Målen i läroplanen uppfylls utifrån familjedaghemmets specifika förutsättningar. I skollagen och annan lagstiftning ingår familjedaghem i det som kallas för pedagogisk omsorg. Ett av kraven för pedagogisk omsorg är att personalen ska vara utbildad eller ha erfarenhet av att arbeta med barn.

Pedagogik och samtal i vardagen

I familjedaghemmet får ditt barn följa och delta i det praktiska arbetet i hemmet, som exempelvis matlagning från råvara till färdig måltid. Utifrån det som händer i vardagen och samspelet med den vuxne lär sig ditt barn till exempel matematik, naturvetenskap och socialt samspel. I familjedaghemmen arbetar vi aktivt med språkutveckling genom läsning, musik, drama, kulturella aktiviteter med mera. Framför allt samtalar vi mycket med barnen.

Lek i närmiljön

En viktig del i familjedaghemmens verksamhet är leken, där barn bearbetar upplevelser och intryck, lär sig att samarbeta, ta ansvar och visa hänsyn. Naturen är en fin plats för lek där grovmotoriken tränas på ett naturligt sätt. I familjedaghem rör sig barnen mycket i närområdet, vilket lär ditt barn att fungera på ett tryggt och bra sätt i naturen och trafiken.

Maten lagas i hemmet

Maten i familjedaghem lagas av dagbarnvårdaren. Maten ska lagas från grunden med hög andel miljömärkta och säsongsanpassade råvaror utifrån Göteborgs Stads riktlinjer.

Vikarier inom gruppen

Genom att barnen träffar och lär känna de andra dagbarnvårdarna och deras barngrupper finns ett väl fungerande vikariesystem. Ditt barn får en bestämd extradagbarnvårdare som barnet går till när den ordinarie dagbarnvårdaren är sjuk eller ledig.

Så ansöker du om plats i familjedaghem

Här kan du läsa mer om hur du ansöker till förskola och familjedaghem

Så mycket kostar plats i familjedaghem

Du betalar lika mycket för din plats i familjedaghem som för motsvarande plats i förskola. Hur mycket du ska betala beror på hur mycket du tjänar. Här kan du läsa mer om avgifter för förskola och familjedaghem .

Kontakta förskoleservice

Har du synpunkter eller frågor om familjedaghem så kan du kontakta förskoleservice.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Förskoleservice", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1116
405 23 Göteborg

${loading}