Till sidans huvudinnehåll

Om pedagogisk omsorg av dagbarnvårdare

Pedagogisk omsorg av dagbarnvårdare är ett alternativ till förskola. Vill du att ditt barn ska få barnomsorg i en mindre barngrupp ska du välja pedagogisk omsorg av dagbarnvårdare.

Barnomsorg i mindre grupp

I Göteborgs Stad finns det kommunalt anställda dagbarnvårdare i många områden. Dagbarnvårdare arbetar med en liten grupp barn i åldern 1–5 år. Oftast utgår verksamheten från dagbarnvårdarens hem.

Specifikt för pedagogisk omsorg av dagbarnvårdare

Hos dagbarnvårdare får ditt barn både hemmiljö och verksamhet i större grupp. Större delen av veckan är barnen i en mindre grupp och får det lilla extra av närhet och trygghet. Under veckan deltar ditt barn också i planerade gruppverksamheter, både ute och inne. Då träffas flera dagbarnvårdare med sina barngrupper och tillsammans tränas det sociala samspelet i större grupp.

Följer förskolans läroplan

Läroplanen för förskolan är vägledande för dagbarnvårdarna. Målen i läroplanen uppfylls utifrån dagbarnvårdarens specifika förutsättningar. I skollagen och annan lagstiftning ingår dagbarnvårdare (även kallat familjedaghem) i det som kallas för pedagogisk omsorg. Ett av kraven för pedagogisk omsorg är att personalen ska vara utbildad eller ha erfarenhet av att arbeta med barn.

Pedagogik och samtal i vardagen

Hos dagbarnvårdare får ditt barn följa och delta i det praktiska arbetet i hemmet, som exempelvis matlagning från råvara till färdig måltid. Utifrån det som händer i vardagen och samspelet med den vuxne lär sig ditt barn till exempel matematik, naturvetenskap och socialt samspel. Dagbarnvårdare jobbar aktivt med språkutveckling genom läsning, musik, drama, kulturella aktiviteter med mera. Framför allt samtalar dagbarnvårdaren mycket med barnen.

Lek i närmiljön

En viktig del i verksamheten är leken, där barn bearbetar upplevelser och intryck, lär sig att samarbeta, ta ansvar och visa hänsyn. Naturen är en fin plats för lek där grovmotoriken tränas på ett naturligt sätt. Hos dagbarnvårdare rör sig barnen mycket i närområdet, vilket lär ditt barn att fungera på ett tryggt och bra sätt i naturen och trafiken.

Maten lagas i hemmet

Maten lagas av dagbarnvårdaren. Den ska lagas från grunden med hög andel miljömärkta och säsongsanpassade råvaror utifrån Göteborgs Stads riktlinjer.

Vikarier inom gruppen

Genom att barnen träffar och lär känna de andra dagbarnvårdarna och deras barngrupper finns ett väl fungerande vikariesystem. Ditt barn får en bestämd extra dagbarnvårdare som barnet går till när den ordinarie dagbarnvårdaren är sjuk eller ledig.

Så ansöker du om plats i familjedaghem

Här kan du läsa mer om hur du ansöker till förskola och pedagogisk omsorg av dagbarnvårdare

Så mycket kostar plats i familjedaghem

Du betalar lika mycket för din plats som för motsvarande plats i förskola. Hur mycket du ska betala beror på hur mycket du tjänar. Här kan du läsa mer om avgifter.

Kontakta förskoleservice

Har du synpunkter eller frågor om familjedaghem så kan du kontakta förskoleservice.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Förskoleservice", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1116
405 23 Göteborg

${loading}