Till sidans huvudinnehåll

Lämna synpunkter på förskola

I förskolan står barnens lärande och utveckling i centrum. För synpunkter och klagomål som berör barngruppen vänder du dig i första hand till personalen på förskolan, i andra hand till rektorn eller huvudmannen. Du har alltid möjlighet att vända dig direkt till förskoleförvaltningen som är huvudman.

Om synpunkts- och klagomålshantering

Synpunkts- och klagomålshanteringen ligger till grund för att hantera eventuella brister i verksamheten. Synpunktshanteringen gör det möjligt för den enskilda medborgaren att inkomma med synpunkter och klagomål gällande förvaltningens verksamhet.

Kommunal förskola

Att lämna en synpunkt/klagomål

Vill du lämna en synpunkt eller har ett klagomål på den utbildning som bedrivs eller hur händelser i verksamheten hanterats? 

Kontakta verksamheten  

Om du har en synpunkt eller ett klagomål på något i förskolan eller pedagogisk omsorg ska du i första hand vända dig till personalen på förskolan. Du kan exempelvis kontakta ansvarig personal. 

Kontakta rektor 

Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör genom att kontakta verksamheten kan du i stället vända dig till rektorn. Du kan också vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt.  

Kontakta huvudmannen  

Har du lämnat en synpunkt eller klagomål till verksamheten eller rektor och fortfarande är missnöjd kan du kontakta förskoleförvaltningen som är huvudman. Det gör du via ett digitalt formulär.

Klicka här för att komma till synpunkts- och klagomålshantering: Lämna synpunkter

Du har rätt att lämna din synpunkt eller klagomål anonymt, men vill du ha personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter.

Om du inte kan registrera din synpunkt eller klagomål digitalt går det bra att skicka dem med post till följande adress: Gamlestads torg 7, Box 1116, 41512 Göteborg

Vad händer efter att du lämnat en synpunkt eller ett klagomål?  

När du lämnat en synpunkt eller klagomål kommer ditt ärende att hanteras skyndsamt. När ditt ärende är avslutat får du ett skriftligt svar. 

Om du valt att vara anonym kommer ditt ärende att utredas och dokumenteras, men du kommer inte att få någon återkoppling. 

Alla inkomna synpunkter och klagomål blir allmänna handlingar som måste lämnas ut om någon begär dem. Som regel råder inte sekretess för anmälningar som kommer till en klagomålshanteringsfunktion. Bara i enskilda fall kan personuppgifter skyddas om personen har skyddade personuppgifter eller riskerar att bli förföljda.

Fristående förskola

Har du synpunkter eller klagomål på en fristående förskola ska du vända dig direkt till förskolans huvudman som är skyldig att ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål.

Tillsyn av fristående förskolor

Göteborgs Stad gör tillsyn på de fristående förskolorna och fristående pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare). Skolinspektionen ansvarar för tillsynen av de kommunala förskolorna.

Tillsyn av förskolor

Kontakta förskoleförvaltningen

Har du frågor om synpunktshanteringen, kontakta förskoleförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Förskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1116
405 23 Göteborg

${loading}