Till sidans huvudinnehåll

Underhållsarbete på goteborg.se påverkar vissa e-tjänster samt Mina sidor på lördag kl. 8-18

Senast uppdaterad: 18 april 2024 klockan 16:45

Nu på lördag 20 april från kl. 8 fram till ungefär kl. 18 fungerar inte alla e-tjänster på grund av underhållsarbete på goteborg.se. Du ser när du klickar in i e-tjänsten om den fungerar eller inte. E-tjänster som påverkas är till exempel återansök om försörjningsstöd och boendeparkering.

Anmäl diskriminering och kränkande behandling


Förskolan eller annan pedagogisk verksamhet är skyldig att anmäla, utreda, åtgärda och följa upp händelser vid signal om att ett barn kan ha blivit utsatt för diskriminering eller kränkande behandling. Anmäl diskriminering eller kränkande behandling till förskolans rektor.

Barnets miljö ska vara trygg

Ditt barns förskola eller dagbarnvårdare ska vara en trygg och säker plats. Ingen ska behöva känna sig diskriminerad eller kränkt. Förskolan har ansvar för att utreda, dokumentera, åtgärda och följa upp insatser när något händer.

Diskriminering eller kränkande behandling

Anmäl diskriminering eller kränkande behandling till ansvarig chef, i första hand förskolans rektor. Om du upplever att dina synpunkter inte tas om hand på ett korrekt sätt kan du kontakta förskoleförvaltningen. 

Kontakta förskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om diskriminering eller kränkande behandling så kan du kontakta förskoleförvaltningen. Vill du göra en anmälan ska du ta kontakt med förskolans rektor.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Förskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1116
405 23 Göteborg

Kontakta rektor

I första hand ska du ta kontakt med förskolans rektor för att anmäla diskriminering eller kränkande behandling.

Kontaktuppgifter till förskolorna
${loading}