Till sidans huvudinnehåll

Arbete med barnhälsa och barn i behov av stödinsatser


Ibland behöver familjer och barn extra stöd, exempelvis när det gäller barnets utveckling och hälsa. Vill du prata om möjligheter till stöd för ditt barn kan du kontakta ansvarig rektor för förskolan eller familjedaghemmet.

Arbete med barnhälsa ingår som en del i förskolans dagliga arbete. Förskolans grundsyn är att olikheter är en tillgång och att alla barn ska få känna att de lyckas. Varje barn har rätt att bli inkluderad, oavsett individuellt behov. Personalen i förskolan arbetar tillsammans med specialpedagoger, psykologer och logopeder för att ge varje barn en utvecklande, lärande, kreativ, rolig och professionell utbildning i tillgängliga lärmiljöer.

Kontakta rektor på förskolan

Har du synpunkter eller frågor så ta kontakt med rektor på din förskola.

Kontakta förskoleservice

Går ditt barn i familjedaghem kan du prata med dagbarnvårdaren eller kontakta förskoleservice.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Förskoleservice", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1116
405 23 Göteborg

${loading}