Till sidans huvudinnehåll

Ändra grund för placering

Om du blir arbetssökande, börjar studera eller är föräldraledig, ska du anmäla att du ändrat sysselsättning. Sysselsättningen ligger till grund för barnets placering. Du gör ändringen här på webben.

Information och regler

Du måste meddela om du får en annan sysselsättning. Det kan till exempel vara om du blir arbetssökande eller föräldraledig, eller när du börjar arbeta igen efter att du har varit arbetssökande eller föräldraledig.

Vårdnadshavarnas sysselsättning ligger till grund för placeringen av barnet. Om sysselsättningen förändras kan det påverka avgiften samt hur mycket tid barnet får vistas på förskolan/pedagogisk omsorg.

En månad efter syskons födelse får placerade syskon grund för placering, föräldraledig och tiden i verksamheten begränsas till 15 timmar i veckan.

Du som väljer att studera eller arbeta under din föräldraledighet måste skicka intyg till förskoleförvaltningen. Inkommer inget intyg avslås din ansökan och vistelsetiden för föräldraledig kvarstår.

Studerande under föräldraledighet

Du som väljer att studera under din föräldraledighet ska ansöka om ändrad grund för placering. Du ska ändra från föräldraledig till studerande, det gör du via e-tjänsten.

Du behöver samtidigt skicka in underlag för beslut. Läs nedan om kriterier och hur du gör. 

  • Studierna ska vara studiemedelsgrundande eller yrkesförberedande. 
  • De ska bedrivas på minst halvfart.
  • Du behöver skicka registreringsintyg från skolan där du ska studera. Antagningsbesked är inte tillräckligt som underlag. Skicka ditt registreringsintyg till förvaltningen via mejl till forskoleservice@forskola.goteborg.se och ange barnets namn och personnummer för handläggning av ärendet. Det behöver framgå vad du ska läsa, i vilken omfattning och under vilken tidsperiod det gäller. 
  • När ni ansöker om utökad tid på grund av studier under föräldraledighet intygar ni på heder och samvete att eventuell medsökande också har en sysselsättning (ej föräldraledig). Därför uppmanas ni båda att uppdatera era inkomster. Ni kan uppdatera via E-tjänsten eller blankett. Se nedan. 

När du har ansökt om ändrat grund för placering och skickat in registreringsintyg och i vissa fall skickar underlag som styrker att du deltagit eller deltar i kurs, bedöms din ansökan av handläggare. Vid godkännande får du information om vilken vistelsetid ni har och under vilken period.

Handläggningstiden för godkännande vid ändring av grund för placering sker snarast men kan vara längre vid terminsstarter.

Om du avbryter studierna måste du meddela förskoleförvaltningen, bland annat för att ansökan inte ska avslås vid fortsatta studier. Förskoleförvaltningen kan kräva intyg om deltagande från skolan. 

Arbetande under föräldraledighet

Du som väljer att arbeta under din föräldraledighet ska ansöka om ändrad grund för placering. Du ändrar från föräldraledig till anställd, det gör du via e-tjänsten. Skicka ditt arbetsintyg för aktuell period till forskoleservice@forskola.goteborg.se och ange barnets namn och personnummer för handläggning av ärendet.

När ni ansöker om utökad tid på grund av arbete under föräldraledighet intygar ni på heder och samvete att eventuell medsökande också har en sysselsättning (ej föräldraledig). Därför uppmanas ni båda att uppdatera era inkomster. Ni kan uppdatera via E-tjänsten eller blankett. Se nedan. 

Vid förändringar

Om du ändrar grund för placering är det också viktigt att du uppdaterar inkomstredovisningen, eftersom inkomstuppgifterna baseras på arbetsförhållandena för sökande samt eventuellt medsökande. Anmäl inkomst

Om även familjeförhållanden har ändras är det viktigt att du uppdaterar dem också. Anmäl ändrade familjeförhållanden

Grund för placering, inkomstredovisningen och familjeförhållanden ska vara uppdaterade för att du ska få rätt förskoleavgift.

Så här gör du för att ändra grund för placering

  • Gå till Min Sida
  • Klicka på Mina placeringar.
  • Vid rubriken Grund för placering trycker du på pennan och anger rätt grund.
  • Klicka på nästa, klart.

Ändra grund för placering

Ange eller ändra grund för placering via blankett

Om du inte vill använda e-tjänsten kan du fylla i och skicka in blanketten för familje- och inkomstredovisning.

Familje- och inkomstredovisning

Skicka ifylld blankett till:

Förskoleförvaltningen
Box 1116
405 23 Göteborg

Ansökan om utökad vistelsetid

För att få beviljad utökad vistelsetid för ditt barn under tiden du är föräldraledig eller på grund av familjens situation behöver du göra en ansökan. Det är respektive rektor som fattar beslut. För att ansöka använder du blankett: Ansökan om utökad vistelsetid

Kontakta förskoleservice

Har du synpunkter eller frågor kring att anmäla ändrad sysselsättning så kan du kontakta förskoleservice.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Förskoleservice", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1116
405 23 Göteborg

${loading}