Till sidans huvudinnehåll

Vem får förskoleplats i Göteborg?

Du som arbetar, studerar, aktivt söker arbete eller är föräldraledig och bor i Göteborgs Stad kan ansöka om förskoleplats för ditt barn. Barnet ska vara minst ett år när hen börjar i förskola. Vid särskilda skäl kan även barn som bor utanför Göteborg ha rätt till plats.

Har ditt barn rätt till plats på förskola?

Ditt barn kan få plats i förskola eller pedagogisk omsorg av dagbarnvårdare när barnet har fyllt ett år. Du kan ansöka om plats för ditt barn om du arbetar, studerar, aktivt söker arbete eller om du är föräldraledig.

Du kan också ansöka om plats om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Ditt barn kan också få plats på grund av fysiska och psykiska orsaker eller om barnet av andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Ditt barn kan gå i förskola till och med våren under det år barnet fyller sex år.

Alla barn från tre år har rätt till förskola

Från och med augusti det år ditt barn fyller 3 år, har det rätt till avgiftsfri förskola 15 timmar per vecka vilket innebär 525 timmar/år som följer skolans läsårstider. Det betyder att du inte har rätt att lämna ditt barn under studiedagar eller lovdagar.

Göteborgs Stad ska erbjuda avgiftsfri allmän förskola, men det är du som bestämmer om du vill att ditt barn ska gå i avgiftsfri förskola.

Om du vill ha en plats i avgiftsfri allmän förskola för ditt barn, 15 timmar per vecka, gäller det här:

  • Du ansöker om plats minst 120 dagar innan du vill ha platsen.
  • Du väljer vilken förskola du vill söka till.
  • Förvaltningen tar hand om din ansökan enligt reglerna för platsgaranti.
  • Rektorn bestämmer vilka tider ditt barn kan vara på förskolan.
  • Om du behöver ha ditt barn längre tid på förskolan måste du ändra grund för placering. Den nya placeringen kan påbörjas så snart rektor ser att det är möjligt.

Om ditt barn har en placering och du som vårdnadshavare önskar ändra till avgiftsfri allmän förskola måste du ändra grund för placering. Det är en månads uppsägningstid att ändra till en avgiftsfri allmän förskola.

Är du föräldraledig med yngre syskon?

Om du är föräldraledig med yngre syskon får ditt barn vara på förskolan 15 timmar i veckan. Det är förskolan som bestämmer hur tiden ska fördelas.

Är du arbetssökande?

Om du aktivt söker arbete kan du välja om du vill ha ditt barn 15 eller 25 timmar per vecka på förskolan. Det är förskolan som bestämmer hur den tid du valt ska fördelas under veckan.

Förvaltningen genomför varje månad stickprovskontroller. Vid stickprovskontroll har du 5 arbetsdagar på dig att inkomma med intyg om att du är inskriven vid Arbetsförmedlingen. Inkommer inget intyg efter 5 arbetsdagar tas avgiftsreduceringen bort och du debiteras enligt en ordinarie placering, men med begränsad vistelsetid 15 eller 25 timmar. Om intyg inkommer senare än 5 dagar, till exempel en månad efter att förvaltningen efterfrågade intyget, kommer förvaltningen ändra tillbaka till taxan för arbetssökande från det datum som intyget inkommer. Ingen retroaktiv justering sker bakåt i tiden. Det är upp till dig som platsinnehavare att kunna styrka att du är arbetssökande.

Syskonförtur

Syskonförtur innebär att om två barn har önskemål om plats vid samma förskola, ges i första hand platsen till det barn som redan har syskon på förskolan. Syskonförtur gäller i mån av plats och det finns ingen garanti att ditt barn får plats på samma enhet. Det barn som inte får platsen har fortfarande rätt till ett platserbjudande, i anslutning till det önskade datumet, på en annan förskola.

Förtur vid en verksamhetsförändring

Barn som behöver en ny placering för att de förlorat sin plats på grund av en verksamhetsförändring i kommunal förskola eller pedagogisk omsorg har förtur före övriga barn i kö. Förturen gäller inte framför barn i kön som har syskonförtur.

Om fler barn som har förlorat sin plats på grund av verksamhetsförändring önskar plats på samma förskola eller pedagogisk omsorg än det finns lediga platser fördelas platserna efter barnens ålder. Äldre barn har förtur framför yngre barn.

Ska du flytta från Göteborg?

Om du flyttar från Göteborgs kommun till en annan kommun inom Göteborgsregionens samverkansavtal, har du rätt att behålla din plats till dess att nya hemkommunen har erbjudit en plats, dock max 4 månader. Detta under förutsättning att du har ansökt om plats i den nya hemkommunen.

Om du har en plats och flyttar till en annan kommun som inte ingår i Göteborgsregionens samverkansavtal avslutar vi platsen en månad efter det att du har blivit folkbokförd i den nya kommunen.

Ska du flytta till Göteborg?

Du som tänker flytta till Göteborg inom sex månader kan ansöka om plats för ditt barn. Förskoleansökan för barn som inte är folkbokfört i Göteborg

När du vet var du ska bo kan du ändra i ansökan. Kontakta förskoleservice.

Flyttar du inom Göteborg?

Om du flyttar inom Göteborg och vill byta förskola för ditt barn måste du göra en ny ansökan. Vi omplacerar ditt barn i mån av plats under pågående termin.

Tietoa suomeksi/Information på finska

Kuka saa paikan?

Kontakta förskoleservice

Har du synpunkter eller frågor om förskoleplatser och ansökan, kontakta förskoleservice.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Förskoleservice", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1116
405 23 Göteborg

${loading}