Till sidans huvudinnehåll

Svara på platserbjudande

På den här sidan kan du svara på ditt erbjudande om plats i förskola och läsa vad som gäller när du ska svara.

Det här gäller när du svarar på platserbjudande

Båda vårdnadshavarna ska acceptera platserbjudandet om ni är två vårdnadshavare med gemensam vårdnad eller om barnet bor växelvis hos er.

Bor barnet huvudsakligen hos den ena vårdnadshavaren, så är det tillräckligt att den vårdnadshavaren accepterar erbjudandet.

Om ni som vårdnadshavare inte är överens kan nyplacering ske med hänsyn till barnets bästa. Barnets folkbokföringsadress eller fasta boendeadress kan vara vägledande vid nyplacering.

När du har fått ett platserbjudande

Inget svar

Svarar du inte på platserbjudandet inom angiven tid och efter påminnelse tas ansökan bort.

Accepterar önskat erbjudande (ja tack)

Accepterar du något av dina önskemål, börjar ditt barn i förskolan vid bestämt startdatum. Din ansökan avslutas och du står inte längre i någon kö. Det gäller oavsett om du accepterar en plats på kommunal förskola eller i fristående verksamhet.

När du accepterar ett av dina önskade alternativ men har syskon på ett annat önskat alternativ, står du kvar i kö till det alternativet du har syskon på. Samma regel gäller om du önskar omsorg på obekväm arbetstid, finskspråkig verksamhet eller specialförskola.

Avstår önskat erbjudande (nej tack)

Avstår du något av dina önskade alternativ kommer din ansökan att avslutas och ditt barn står inte längre i kö. Du kan göra en ny ansökan och får då nytt ködatum. 

Accepterar erbjudande utöver önskemål, behåller ködatum (ja tack, behåller ködatum)

Accepterar du erbjuden plats utöver dina önskemål kan ditt barn stå kvar i kö till samtliga alternativ med oförändrat ködatum.

Svarar du via e-tjänsten väljer du något av alternativen, ”accepterar, behåller köplats” eller ”avstår” på platserbjudandet. Väljer du “accepterar, behåller köplats” kommer ytterligare ett steg där du behöver svara “JA” på de förskolor du vill stå kvar i kö till.

Svarar du via blankett behåller barnet automatiskt sitt ködatum till önskade alternativ.

Nästa möjlighet att komma in på önskat alternativ sker i mån av plats i augusti.

Avstår erbjudande utöver önskemål (nej tack, behålla ködatum)

Avstår du ett erbjudande utöver önskemål behåller du ditt ködatum till önskade alternativ. Du kommer inte att få något nytt erbjudande utöver önskemål. Du får ett erbjudande när det finns plats på något av dina önskade alternativ.

Redovisa inkomst

När du svarar på platserbjudandet ska du göra en inkomstredovisning där du uppger inkomst och grund för placeringen. Den ligger till grund för vilken avgift hushållet ska betala för platsen samt barnens vistelsetider.

Lämna korrekta och uppdaterade uppgifter

Det är ditt ansvar som vårdnadshavare att lämna korrekta uppgifter till förskoleförvaltningen. Meddela eventuella förändringar skyndsamt.

Förändringar som gäller din inkomst, grund för placering eller ändrade familjeförhållanden kan påverka förskoleavgiften och barnets vistelsetider.

Se till att mobilnummer och mejladress är korrekta och uppdaterade.

Du gör alla uppdateringar i e-tjänsten eller på särskild blankett.

Så här gör du

För att använda e-tjänsten behöver du logga in med Bank-ID eller e-legitimation. 

Svara på platserbjudande

Manual om hur du svarar på ett platserbjudande i e-tjänsten (Sve)

Manual — respond to place offer (Eng)

Om du eller ditt barn har skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så ska du inte använda e-tjänsten.

Om du inte kan använda e-tjänsten

Om du inte kan använda e-tjänsten för att svara på platserbjudandet så tar du kontakt med förskoleservice och ber dem skicka en pappersblankett. 

Kontakta förskoleservice

Har du synpunkter eller frågor om hur du svarar på platserbjudanden, kontakta förskoleservice.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Förskoleservice", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1116
405 23 Göteborg

${loading}